Get Mystery Box with random crypto!

מראות של מחנה פליטים פלסטיני בבירת ישראל. את הביזיון שראינו אמ | אביגדור ליברמן

מראות של מחנה פליטים פלסטיני בבירת ישראל. את הביזיון שראינו אמש בירושלים אפשר היה לעצור רק בהקניית ערכים שמושרשים באמצעות לימודי ליבה וגיוס לצה"ל. ברגע שהממשלה תשכיל להבין את זה, אותם חרדים ישכילו להבין איך צריך להתנהג. קרדיט: קבוצת מחאות החרדים הקיצוניים https://t.co/MmKAlF7Z2C

On November 13, 2020 at 11:39AM
Read more
via Twitter @AvigdorLiberman
@AvigdorLiberman