Get Mystery Box with random crypto!

#geometriya #matematika Endi sizda geometrik masalalar boʻyic | Foydali LINK

#geometriya #matematika

Endi sizda geometrik masalalar boʻyicha boshqa muammolar boʻlmaydi, bu ilova orqali siz endi istalgan turdagi geometrik masalalarni yechishingiz mumkin

LINK t.me/foydali_iIova/178

@foydali_iIova