Get Mystery Box with random crypto!

هدایای ویژه در «دوشنبه سوری»های همراه اول مشترکین همراه | Future Technology

هدایای ویژه در «دوشنبه سوری»های همراه اول

مشترکین همراه اول در آخرین دوشنبه هر ماه می توانند با شماره گیری کد *100*641# هدیه طرح «دوشنبه سوری» خود را فعال کنند.

هدیه دوشنبه سوری از 500 مگابایت تا 100 گیگابایت اینترنت یک روزه به صورت تصادفی میباشد.

فرصت فعالسازی تا ساعت 24 شب دوشنبه میباشد.

بسته های اینترنت یک روزه و از ساعت 5 صبح لغايت 5 عصر قابل استفاده هستند.

پس از دریافت پیام فعال سازی میتوانید در بازه زمانی مشخص شده در پیام از هدیه خود استفاده کنید.(اولویت مصرف با بسته فوق هست)
به تاریخ داخل پیام فعال سازی و ساعت مصرف بسته توجه کنید تا از شارژ اصلیتون استفاده نشه

کد فعال سازی بسته :
*100*641#
کد استعلام بسته :
*100*640#

@FutureTechnologyOfficial