Get Mystery Box with random crypto!

(Send pict) I'm going to sleep after do a face mask~ Aku ba | Jaemin's Bubble Update

(Send pict)

I'm going to sleep after do a face mask~

Aku bakalan bobok abis pake masker wajah~

Hahahaha Why is it so funny to me

Hahahaha kenapa ini ke lucu gitu ya buat aku