Get Mystery Box with random crypto!

#Macro FED đã công bố mức tăng lãi suất 0.25% từ đó lãi suất | MarginATM

#Macro

FED đã công bố mức tăng lãi suất 0.25% từ đó lãi suất nâng lên mức 4.75% - 5%

Thông tin này đã khiến giá Bitcoin tăng 300 giá trong nháy mắt.

Vẫn còn phát ngôn của chủ tịch FED về lộ trình tăng lãi suất, dự báo tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số GDP,... trong quý tới.