Get Mystery Box with random crypto!

ıllıllı ᴀɴᴛɪᴄʜᴇᴀᴛ ıllıllı

டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் team_anticheat — ıllıllı ᴀɴᴛɪᴄʜᴇᴀᴛ ıllıllı I
டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் team_anticheat — ıllıllı ᴀɴᴛɪᴄʜᴇᴀᴛ ıllıllı
சேனல் முகவரி: @team_anticheat
வகைகள்: விளையாட்டுகள்
மொழி: தமிழ்
சந்தாதாரர்கள்: 32.29K
சேனலில் இருந்து விளக்கம்

❤️ ᴀɴᴛɪᴄʜᴇᴀᴛ Oғғɪᴄɪᴀʟ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ™
🚩sɪɴᴄᴇ - ᴊᴜɴᴇ 18 , 2020
⭐ ᴏᴡɴᴇʀ / ᴍᴏᴅᴇʀ ⭐
- @Jasonationi ✅
❤️ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴜs ᴏɴ ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ :
https://instagram.com/anticheat_ig
💫 ᴀɴʏ ɪssᴜᴇ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴀᴅᴍɪɴ -
@TalkSick_99

Ratings & Reviews

2.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


சமீபத்திய செய்திகள்

2021-06-19 10:36:45 PUBG BGMI NO RECOIL GLOW BODY NO SHAKE NO GRASS 90 FPS HDR SAFE PAK

SUPPORT : PUBG 32BIT/64BIT
SUPPORT : PUBG INDIA ONLY ( NOT GLOBAL )

FEATURES :
WHITE BODY GLOW
NO.GRASS
NO FOG
HDR UNLOCK
NO RECOIL
90 FPS
NO SHAKE
MAGIC BULLET
HIGH DAMAGE
fix all guns no recoil work

Share File With Credit Only ->
@Team_Anticheat

PASTE PAK PATH FILE
/storage/emulated/0/Android/data/com.pubg.imobile/files/UE4Game/ShadowTrackerExtra/ShadowTrackerExtra/Saved/Paks

SHARE THIS FILE AS MUCH AS POSSIBLE

NO PASSWORD

HOW TO APPLY BGMI PAK FILES
https://t.me/Anticheat_Channel/142

JOIN OUR CHANNEL :
https://t.me/Team_Anticheat
2.8K views07:36
திற / கருத்து
2021-06-18 15:31:04 PUBG BGMI INDIA NO GRASS NO FOG NO RECOIL

SUPPORT : PUBG 32BIT/64BIT
SUPPORT : PUBG INDIA ONLY ( NOT GLOBAL )

FEATURES :
NO.GRASS
NO FOG
HDR UNLOCK
NO RECOIL
MAGIC BULLET LESS
HIGH DAMAGE
fix all guns no recoil work

PASTE PAK PATH FILE
/storage/emulated/0/Android/data/com.pubg.imobile/files/UE4Game/ShadowTrackerExtra/ShadowTrackerExtra/Saved/Paks

Share File With Credit Only -
@Team_Anticheat

SHARE THIS FILE AS MUCH AS POSSIBLE

NO PASSWORD

HOW TO APPLY BGMI PAK FILES
https://t.me/Anticheat_Channel/142

JOIN OUR CHANNEL :
https://t.me/Team_Anticheat
5.7K viewsedited  12:31
திற / கருத்து
2021-06-18 08:41:21 BGMI NO RECOIL PAKS

ɴᴇᴡ ʟᴇss ʀᴇᴄᴏɪʟ ᴍᴏᴅ ᴘᴀᴋ

ᴠᴇʀsɪᴏɴ 1.4

ʟᴇss ʀᴇᴄᴏɪʟ

No Shake

90fps

ғᴜʟʟʏ sᴀғᴇ ᴀs ᴏғ ɴᴏᴡ

ᴘᴀsᴛᴇ ɪɴ ᴛʜɪs ᴅɪʀᴇᴄᴛᴏʀʏ - /storage/emulated/0/Android/data/com.pubg.imobile/files/UE4Game/ShadowTrackerExtra/ShadowTrackerExtra/Saved/Paks/

BGMI 32 ᴀɴᴅ 64 ʙɪᴛ sᴜᴘᴘᴏʀᴛ

sʜᴀʀɪɴɢ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ ᴏɴʟʏ ᴡɪᴛʜ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ᴄʀᴇᴅɪᴛ -
@Team_Anticheat
@sagarxpayt


Join My Channel
https://t.me/Team_Anticheat
3.8K viewsedited  05:41
திற / கருத்து
2021-06-17 09:10:50 BGMI ( DATA FILE ) WITH ALL MAPS DOWNLOADED
version : 1.4.0

BGMI APK -
https://t.me/Team_Anticheat/28554?single

PASTE IN DATA FILE

JOIN : @TEAM_ANTICHEAT
1.6K viewsedited  06:10
திற / கருத்து
2021-06-17 08:05:04 Bgmi Apk 1.4.0

Obb Link -
https://t.me/Team_Anticheat/28555?single

@Team_Anticheat
3.0K viewsedited  05:05
திற / கருத்து
2021-06-16 10:05:55 100% MAGIC BULLET + HIGH DAMAGE + AIMLOCK + AIMBOT

FULLY SAFE FILE
NO ISSUE BAN + ANTIRESET

FEATURES - MAGIC BULLET 100% / AIMLOCK / LESS RECOIL / AIMBOT 90% / AUTO HEADSHOT / HDR GRAPHIC / HIGH DAMAGE

SPECIALY MADE FOR -
GLOBAL / KOREA / VN / TW

DOWNLOAD LINK / TUTORIAL ->


2.0K viewsedited  07:05
திற / கருத்து
2021-06-16 10:05:27 100% MAGIC BULLET + HIGH DAMAGE + AIMBOT AND AIMLOCK

support : pubg 1.4.0
Versions : Gl / Kr / Vn / Tw

Specialy for Global Users

Features
Magic Bullet 100%
Aimlock 90%
Aimbot 80%
High Damage 60%
Less Recoil 40%
60 fps
Hdr graphic

Fully Safe File No Issue Of Ban Or anything

Share File with Credit -
@Team_Anticheat

ZIP PASSWORD IN VIDIO :
Join my channel
https://t.me/Team_Anticheat
2.0K viewsedited  07:05
திற / கருத்து
2021-06-15 09:55:53 GLOBAL NO RECOIL NO GRASS NO FOG 90 FPS
Specialy Added - Ipad view
NO 10MIN BAN PAK

support : pubg 1.4.0
support : pubg GLOBAL
support : 32bit/64bit

no login issue ✓
no vpn needed ✓
No ban ( fully safe pak ) ✓
Fully blocked reports ( anticheat )
Main account 100% safe
NO RESET PAK ✓
no 10min ban ✓

note : please download your maps and other resources then paste paks

features :
IPAD VIEW ( GLOBAL )
NO RECOIL
No fog
90 fps
high damge
Less smoke
Fully safe ✓
Anticheat blocked
Reports blocked
NO 10MIN BAN ✓

path to paste the files
/storage/emulated/0/Android/data/com.tencent.ig/

No password


If u still facing 10min ban issue message here
@Anticheat_Chat

Please share this file as much as u can

share with credit of our channel
@Team_Anticheat


Our 2nd channel join :
https://t.me/Anticheat_Channel

join my channel :
https://t.me/Team_Anticheat
2.8K viewsedited  06:55
திற / கருத்து
2021-06-14 08:28:09 New All Gun Skin Hack + Outifit Pubg Mod Coming In Few Minutes

Contains M416 Glacier
Akm Glacier
Pharoah Max + 50 More
144 views05:28
திற / கருத்து
2021-06-14 08:05:18 GLOBAL NO RECOIL NO GRASS NO FOG 90 FPS
NO 10MIN BAN PAK

support : pubg 1.4.0
support : pubg GLOBAL
support : 32bit/64bit

no login issue ✓
no vpn needed ✓
No ban ( fully safe pak ) ✓
Fully blocked reports ( anticheat )
Main account 100% safe
NO RESET PAK ✓
no 10min ban ✓

note : please download your maps and other resources then paste paks

features :
NO RECOIL
No fog
No grass
90 fps
high damge
Less smoke
Fully safe ✓
Anticheat blocked
Reports blocked
NO 10MIN BAN ✓

path to paste pak files
/storage/emulated/0/Android/data/com.tencent.ig/

No password

How to apply the files tutorial here
https://t.me/Anticheat_Channel/142

If u still facing 10min ban issue message me here
@Anticheat_Chat

Please share this file as much as u can

share with credit of our channel
@Team_Anticheat

Our 2nd channel join :
https://t.me/Anticheat_Channel

join my channel :
https://t.me/Team_Anticheat
834 viewsedited  05:05
திற / கருத்து