Get Mystery Box with random crypto!

ıllıllı ᴀɴᴛɪᴄʜᴇᴀᴛ ıllıllı

டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் team_anticheat — ıllıllı ᴀɴᴛɪᴄʜᴇᴀᴛ ıllıllı I
டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் team_anticheat — ıllıllı ᴀɴᴛɪᴄʜᴇᴀᴛ ıllıllı
சேனல் முகவரி: @team_anticheat
வகைகள்: விளையாட்டுகள்
மொழி: தமிழ்
சந்தாதாரர்கள்: 32.29K
சேனலில் இருந்து விளக்கம்

❤️ ᴀɴᴛɪᴄʜᴇᴀᴛ Oғғɪᴄɪᴀʟ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ™
🚩sɪɴᴄᴇ - ᴊᴜɴᴇ 18 , 2020
⭐ ᴏᴡɴᴇʀ / ᴍᴏᴅᴇʀ ⭐
- @Jasonationi ✅
❤️ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴜs ᴏɴ ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ :
https://instagram.com/anticheat_ig
💫 ᴀɴʏ ɪssᴜᴇ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴀᴅᴍɪɴ -
@TalkSick_99

Ratings & Reviews

2.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


சமீபத்திய செய்திகள் 7

2021-03-13 09:57:38 -------------------------------------------------
𝐌𝐀𝐈𝐍 ID 𝐌𝐎𝐃 𝐓𝐎𝐎𝐋 𝐒17 [ 𝐯3]
-------------------------------------------------
ᴍᴀɪɴ ɪᴅ sᴀғᴇ [ 100% ]
★ ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴠɪʀᴛᴜᴀʟ
★ ɢʟᴏʙᴀʟ ᴠᴇʀsɪᴏɴ
★ 𝐤𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧
-------------------------------------------------
Features
-> ☛ NO SMOKE - 100%
-> ☛ NO GRASS - 100%
-> ☛ BLACK SKY
-> ☛ IPAD VIEW (SAFE)
-> ☛ MAGIC BULLET - 100%
-> ☛ NO RECOIL - 80%
-> ☛ AIMLOCK - 80%
-> ☛ LAG FIX - 100%
-> ☛ ANTIRESET -------------------------------------------------
𝐉𝐎𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐑 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐖𝐎𝐑𝐃
\> @JaadoYT
@JaadoYT
\> @JaadoYT
@JaadoYT
\> @JaadoYT
@JaadoYT
\> @JaadoYT
@JaadoYT
4.9K viewsH¥DRA | ZINDABAD, 06:57
திற / கருத்து
2021-03-12 20:19:14 VIP MAIN ID MOD TOOL
╔───────⊰✯⊱────────╗
100% MAIN ID CONQUEROR
╚────────⊰✯⊱───────╝
╔───────⊰✯⊱────────╗
PAID MAIN ID HACK FREE
╚────────⊰✯⊱───────╝
╔───────⊰✯⊱────────╗
FULL 1000% ANTIBAN
╚────────⊰✯⊱───────╝
FEATURES:-
╔═══════⊱✫⊰════════╗
NO NEED VIRTUAL
MAIN ID USE ONLY %
MAGIC BULLET 100%
NO RECOIL 100%
HEADSHOT 100%
HIGH DAMAGE 100%
AIMBOT ( Supper )
BLACK SKY
NO GRASS 100%
NO LAG ALL DEVICE
ALL GRAPHIC UNLOCK
More Feature Coming Soon
╚═══════⊱✫⊰════════╝
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
JOIN CHANNEL GET KEY -
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
JOIN FOR ZIP PASSWORD -
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
PASS : @IRFANHACK
PASS : @IRFANHACK
PASS : @IRFANHACK
PASS : @IRFANHACK
361 viewsH¥DRA | ZINDABAD, 17:19
திற / கருத்து
2021-03-12 20:19:08 -------------------------------------------------
𝐌𝐀𝐈𝐍 ID 𝐌𝐎𝐃 𝐓𝐎𝐎𝐋 𝐒17 [ 𝐯4]
-------------------------------------------------
ᴍᴀɪɴ ɪᴅ sᴀғᴇ [ 100% ]
★ ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴠɪʀᴛᴜᴀʟ
★ ɢʟᴏʙᴀʟ ᴠᴇʀsɪᴏɴ
★ 𝐤𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧
-------------------------------------------------
Features
-> ☛ NO SMOKE - 100%
-> ☛ NO GRASS - 100%
-> ☛ BLACK SKY
-> ☛ IPAD VIEW (SAFE)
-> ☛ MAGIC BULLET - 100%
-> ☛ NO RECOIL
-> ☛ AIMLOCK - 80%
-> ☛ LAG FIX - 100%
-> ☛ ANTIRESET -------------------------------------------------
𝐉𝐎𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐑 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐖𝐎𝐑𝐃
\> @JaadoYT
@JaadoYT
\> @JaadoYT
@JaadoYT
\> @JaadoYT
@JaadoYT
\> @JaadoYT
@JaadoYT
457 viewsH¥DRA | ZINDABAD, 17:19
திற / கருத்து
2021-03-12 18:52:43 𝗕𝗘𝗧𝗔 𝗩𝗜𝗣 𝗠𝗢𝗗 𝗧𝗢𝗢𝗟
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
𝐍𝐎 𝐍𝐄𝐄𝐃 𝐕𝐈𝐑𝐓𝐔𝐀𝐋
𝐂𝐎𝐍𝐐𝐔𝐄𝐑𝐎𝐑 𝐒𝐀𝐅𝐄
𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓 𝐔𝐒𝐄 𝐌𝐀𝐈𝐍 𝐈𝐃
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
𝐅𝐄𝐀𝐓𝐔𝐑𝐄𝐒:-
𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐄𝐌𝐄
𝟗𝟎 𝐅𝐏𝐒+
𝐍𝐎 𝐅𝐎𝐆
𝐅𝐈𝐗 𝐋𝐀𝐆
𝐍𝐎 𝐆𝐑𝐀𝐒𝐒
𝐀𝐈𝐌𝐁𝐎𝐓
𝐋𝐄𝐒𝐒 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐈𝐋
𝐌𝐀𝐆𝐈𝐂 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐄𝐓
𝐇𝐈𝐆𝐇 𝐃𝐀𝐌𝐀𝐆𝐄
𝐀𝐔𝐓𝐎 𝐇𝐄𝐀𝐃𝐒𝐇𝐎𝐓
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
𝐉𝐎𝐈𝐍 𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐘𝐏𝐄 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐖𝐎𝐑𝐃 𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐓 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏
@BETA_VIP
@BETA_VIP
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
583 viewsH¥DRA | ZINDABAD, 15:52
திற / கருத்து
2021-03-12 18:52:40 𝗧𝗘𝗔𝗠_𝗔𝗛 𝗩𝗜𝗣 𝗧𝗢𝗢𝗟 𝗩𝟰.𝟬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
FREE KEY FOR EVERYONE
GLOBAL & KOREA SUPPORT
ROOT & NON ROOT DEVICE
AH V4 FULL BRUTAL EVER
╔═━┅━━┅━ ◦ ▼ ◦━┅━━┅━═╗
═》🇫​​​​​🇪​​​​​🇦​​​​​🇹​​​​​🇺​​​​​🇷​​​​​🇪​​​​🇸《═

✪ 𝟯𝟬ꜰᴘꜱ ✪ 𝟲𝟬ꜰᴘꜱ ✪ 𝟵𝟬ꜰᴘꜱ

ꜱᴜᴘᴇʀ ᴀɪᴍʙᴏᴛ ᴠ4
ᴍᴀɢɪᴄ ʙᴜʟʟᴇᴛꜱ ᴠ4
ᴜʟᴛʀᴀ ᴀɪᴍʙᴏᴛ/ᴀɪᴍʟᴏᴄᴋ
ɴᴏ ʀᴇᴄᴏɪʟ ɴᴏ ʟᴀɢɢ
ɴᴏ ɢʀᴀss / ɴᴏ ғᴏɢ
ɪᴘᴀᴅ / ᴡɪᴅᴇ ᴠɪᴇᴡ

✪ 𝟯ɢʙ ✪ 𝟰ɢʙ ✪ 𝟴ɢʙ ʀᴀᴍ

𝗡𝗘𝗪 𝗢𝗡 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠

🅐 ɴᴏ ᴠɪʀᴛᴜᴀʟ ɴᴏ ɢɢ
🅑 ᴏɴᴇ ᴀᴘᴘ 🅒 ᴇᴀꜱʏ ᴛᴏ ᴜꜱᴇ

⦿┓🇵​​​​​🇦​​​​​🇸​​​​​🇸​​​​​🇼​​​​​🇴​​​​​🇷​​​​​🇩​​​​​┏⦿

╞ ═》@Team_AH《═ ╡
╞ ═》@Team_AH《═ ╡

[ TYPE KEY IN GROUP CHAT ]
⦿━━━┅═══ ◦▲◦ ══┅━━━━⦿
𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗧 ‣ @Team_AH #AH
726 viewsH¥DRA | ZINDABAD, 15:52
திற / கருத்து
2021-03-12 14:26:44 NOT GETTING PASSWORD ?

DONT WORRY
SUBSCIBE HERE
https://youtube.com/c/anticheatgaming

AND SEND SCREENSHOT BELOW TO GET PASSWORE EASILY
Here - @Anticheat_password
3.9K viewsH¥DRA | ZINDABAD, edited  11:26
திற / கருத்து
2021-03-12 14:26:40 MOD DATA 5.0
----------------------------------------------
FOR NEW UPDATE [S18]
----------------------------------------------
ALL MAPS SUPORTED
DO 30+ KILLS
100% ANTIBAN FOR MAIN ID
--------------------------------------------------
GLOBAL + ALL VERSION

FEATURES -
AIMBOT 80%
NO RECOIL
NO GRASS + SMOKE
BODY COLOR WHITE
MAGIC BULLET 90%
NO SHAKE SCOPE
IPAD VIEW [ ON / OFF ]
ONE SHOT KILL
DAMAGE ++
+ 10 MORE FEATURES
----------------------------------------------
DO CONQURORE
PLAY BRUTAL.
----------------------------------------------

PASSWORD HERE -
/- @TEAM_ANTICHEAT
/- @TEAM_ANTICHEAT
/- @TEAM_ANTICHEAT
11.0K viewsH¥DRA | ZINDABAD, 11:26
திற / கருத்து
2021-03-11 10:09:56 NOT GETTING PASSWORD ?

DONT WORRY
SUBSCIBE HERE
https://youtube.com/c/anticheatgaming

AND SEND SCREENSHOT BELOW TO GET PASSWORE EASILY
Here - @Anticheat_password
7.9K viewsH¥DRA | ZINDABAD, edited  07:09
திற / கருத்து
2021-03-11 09:07:22 ESP + AIMBOT
------------------------------------------------
FOR PUBG NEW UPDATE S18
------------------------------------------------
ALL VERSION SUPOORTED
DO 30+ KILLS
VIP HACK 100% ANTIBAN
------------------------------------------------
GLOBAL + KOREA

FEATURES
ESP BOX
ESP LINE
ESP HEAD
HEALTH
DISTANCE
SKELETON
AIMBOT HEAD
AIMBOT NECK
AIMLOCK
+ 5 MORE
------------------------------------------------
USE MAIN ID
PLAY BRUTAL
____________________________

PASSWORD HERE-
/- @TEAM_ANTICHEAT
/- @TEAM_ANTICHEAT
/- @TEAM_ANTICHEAT
18.6K viewsH¥DRA | ZINDABAD, 06:07
திற / கருத்து
2021-03-08 11:36:53
HOW TO FIX 10 YEAR 10 MINUTES OR 3RD PARTY BAN IN 1 MINUTE [MUST WATCH]
TUTORIAL -

2.0K viewsH¥DRA | ZINDABAD, edited  08:36
திற / கருத்து
2021-03-03 17:52:02 𝐌𝐨𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐕
This Time With
Antiban protection
Play Full Brutal

Features -
Magic Bullet [ S17]
Aimbot hard
No Recoil
No Shake
Color hack - ( yellow )
No fog + grass
Damage + ( 50%)
Long Jump
𝐍𝐞𝐰 𝐅𝐞𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 - BulletTracking + Wallshot

Do Conqurore
×××××××××××××××××××××××
Play brutal
All Maps supported
30 + kils
×××××××××××××××××××××××
For Password join
~ @Team_Anticheat
~ @Team_Anticheat
~ @Team_Anticheat
17.4K viewsH¥DRA | ZINDABAD, 14:52
திற / கருத்து
2021-02-17 18:38:19 FULL SAFE MAIN ID 1.2.0

ESP+INJECTOR FULLY ANTIBAN

ROOT + NON ROOT

𝗡𝗢 𝗗𝗔𝗧𝗔 𝗢𝗡 𝗢𝗙𝗙 𝗦𝗛𝗜𝗧

AUTO HEADSHOT
• NAME
• BOX
• LINE
• HEAD
• ENEMY COUNT
• ENEMY DISTANCE
• VEHICLES
• SKELETON
• 360° ALERT
• ALL LOOT
• LooT Box (New)
• AirDrop (New)
+
✓AIMBOT
✓AUTO HEADSHOT
✓MAGIC BULLET
✓LESS RECOIL
✓NO GRASS
✓WALLHACK
ETC


GLOBAL (SAFE✓)
KOREAN (SAFE✓)

◆━━━━━━━▣✦▣━━━━━━━━◆
ZIP PASSWORD
ʜᴏᴡ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ :-
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
686 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:38
திற / கருத்து
2021-02-17 18:29:47 BETA INJECTOR V2
-------------------------------------------------
𝙸𝙽𝙹𝙴𝙲𝚃𝙾𝚁 100% 𝙰𝙽𝚃𝙸𝙱𝙰𝙽
ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ʀᴏᴏᴛ ᴀɴᴅ ɴᴏɴʀᴏᴏᴛ
ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ɢʟ/ᴋʀ/ᴛᴡ/ᴠɴ ---------------------------------------------------
𝘍𝘌𝘈𝘛𝘜𝘙𝘌𝘚-
ANTIBAN - 100%
AIMBOAT - 100%
LESS RECOIL - 100%
NO RECOIL - 100%
SMALL CROSS - 100%
NO GRASS - 100%
VIOLET FOG - 100%
NIGHTMODE - 100%
AUTOHEAD - 100%
MAGICBULLET - 100%
IPAD VIEW - 100%
-------------------------------------------------
FEEDBACK :- @BETA_Paid
-------------------------------------------------
JOIN FOR ZIP PASSWORD
https://t.me/joinchat/UBVCK9VIXvPcdTTh
609 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:29
திற / கருத்து
2021-02-17 18:29:40 ╔─━━━━━░★░━━━━━━─╗
𝐏𝐔𝐁𝐆 𝐌𝐎𝐃 𝐌𝐄𝐍𝐔 𝐀𝐏𝐊
╚─━━━━━░★░━━━━━━─╝
✥━━━━┅━※ ·❆· ※━┅━━━━━✥
LATEST UPDATED 17 FEB
NO NEED VIRTUAL
✥━━━━┅━※ ·❆· ※━┅━━━━━✥
ㄨ──(『𝐅𝐄𝐀𝐔𝐓𝐑𝐄𝐒』)───ㄨ

BRUTAL AIMBOT
AUTO HEADSHOT
MAJIC BULLET
NO RECOIL
BLACK SKY
LONG JUMP
SMALL CROSS
NO FOGG
WIDE VIEW ( ADJUSTABLE )
✥━━━━┅━※ ·❆· ※━┅━━━━━✥
🇩 🇴 🇼 🇳 🇱 🇴 🇦 🇩  ( Dᴏᴡʟᴏᴀᴅ Lɪɴᴋ Gɪᴠᴇɴ Bᴇʟᴏᴡ )

𝐋𝐈𝐍𝐊 - https://t.me/FISHER_OP
𝐋𝐈𝐍𝐊 - https://t.me/FISHER_OP
✥━━━━┅━※ ·❆· ※━┅━━━━━✥
𝐓𝐘𝐏𝐄 𝐏𝐀𝐒𝐒 𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐓
➠JOIN :- @FISHER_OP
➠JOIN :- @FISHER_OP
➠JOIN :- @FISHER_OP
✥━━━━┅━※ ·❆· ※━┅━━━━━✥
574 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:29
திற / கருத்து
2021-02-17 16:59:34 █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
🅶🆄🆁🅽 🆁 🅵🅵🅸🅲🅸 🅻🆂
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰
𝚂𝚞𝚙𝚙𝚘𝚛𝚝
𝙶𝚕𝚘𝚋𝚊𝚕
𝙺𝚘𝚛𝚒𝚊𝚗
𝚁𝚘𝚘𝚝 &𝙽𝚘𝚗 𝚛𝚘𝚘𝚝
𝙰𝚕𝚕 𝚟𝚎𝚛𝚜𝚒𝚘𝚗𝚜
▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰

▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰
100% MAIN ID SAFE
▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰

𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐓 𝐊𝐈𝐋𝐋
𝟓𝟎𝟎% 𝐌𝐀𝐉𝐈𝐂 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐄𝐓
▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰
100% 🆂ᴀғᴇ 🅼ᴀɪɴ 🅸ᴅ
🆁ᴏᴏᴛ & 🅽ᴏɴ 🆁ᴏᴏᴛ
▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰
𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗢𝗻 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺
100$ 𝗟𝗲𝗮𝗸𝗲𝗱 𝗦𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝘀
▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰

Oɴᴇ Sʜᴏᴛ Kɪʟʟ ➠ 100%
ᴍᴀᴊɪᴄ Bᴜʟʟᴇᴛ ➠ 500%
ʜᴇᴀᴅʂʜᴏᴛ ➠ 100%
ɴᴏ Rᴇᴄᴏɪʟ ➠ 100%
ʙᴇʂᴛ Aɪᴍʙᴏᴛ ➠ 100%
ɴᴏ Gʀᴀʂʂ ➠ 100%
ɴᴏ Fᴏɢɢ ➠ 100%
ʂᴍᴀʟʟ Cʀᴏʂʂ ➠ 100%

▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰

𝐉𝐎𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐑 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐖𝐎𝐑𝐃

FOR PASS CLICK ON BUTTON

▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰₪▰
106 views₲ɄⱤ₦ØØⱤ ₭ł₦₲  ‌‌‌‌, 13:59
திற / கருத்து
2021-02-17 11:55:35
PUBG MOBILE CHEAP UC IS NOW AVIABALE
[ VIA CHARACTER ID ]
GLOBAL + KOREA
• BUY SMALL PACK 1ST IF YOU HAVE TRUST ISSUES
------------------------------------------------
PRICES - [ CHEAPEST ]
242 UC - 199INR / 3.5$
460 UC - 310INR / 5$
660 UC - 499INR / 9$
BIG PACKS -
1080 UC - 790INR / 12$
1680 UC - 899INR / 14.5$
2090 UC - 1099INR / 17$
------------------------------------------------
LOADING TIME = 1 - 2 MINUTES
BIG DISCOUNT FOR TODAY
------------------------------------------------
PAYMENT ACCEPT - WORLDWIDE
DM TO BUY : @MrBeast_Official
52 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 08:55
திற / கருத்து
2021-02-17 09:25:55 Mod Data 3.0
[ global + korea ]
With Antiban protection

do Conqurore

Magic bullet
No reocil
One shot kill
Fast parachute +
Aim Bot 360
Damage ++
Black sky
New added - Wallshot

play brutal
✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎
Use Main id
Kill 20+
No Ban guaranteed
✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎✞︎
For Password Join
~ @Team_Anticheat
~ @Team_Anticheat
~ @Team_Anticheat
6.4K views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 06:25
திற / கருத்து
2021-02-16 18:36:28 FULL SAFE MAIN ID 1.2.0

ESP+INJECTOR FULLY ANTIBAN

ROOT + NON ROOT

𝗡𝗢 𝗗𝗔𝗧𝗔 𝗢𝗡 𝗢𝗙𝗙 𝗦𝗛𝗜𝗧

AUTO HEADSHOT
• NAME
• BOX
• LINE
• HEAD
• ENEMY COUNT
• ENEMY DISTANCE
• VEHICLES
• SKELETON
• 360° ALERT
• ALL LOOT
• LooT Box (New)
• AirDrop (New)
+
✓AIMBOT
✓AUTO HEADSHOT
✓MAGIC BULLET
✓LESS RECOIL
✓NO GRASS
✓WALLHACK
ETC


GLOBAL (SAFE✓)
KOREAN (SAFE✓)

◆━━━━━━━▣✦▣━━━━━━━━◆
ZIP PASSWORD
ʜᴏᴡ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ :-
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
458 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:36
திற / கருத்து
2021-02-16 18:21:45 BETA INJECTOR V2
-------------------------------------------------
𝙸𝙽𝙹𝙴𝙲𝚃𝙾𝚁 100% 𝙰𝙽𝚃𝙸𝙱𝙰𝙽
ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ʀᴏᴏᴛ ᴀɴᴅ ɴᴏɴʀᴏᴏᴛ
ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ɢʟ/ᴋʀ/ᴛᴡ/ᴠɴ ---------------------------------------------------
𝘍𝘌𝘈𝘛𝘜𝘙𝘌𝘚-
ANTIBAN - 100%
AIMBOAT - 100%
LESS RECOIL - 100%
NO RECOIL - 100%
SMALL CROSS - 100%
NO GRASS - 100%
VIOLET FOG - 100%
NIGHTMODE - 100%
AUTOHEAD - 100%
MAGICBULLET - 100%
IPAD VIEW - 100%
-------------------------------------------------
FEEDBACK :- @BETA_Paid
-------------------------------------------------
JOIN FOR ZIP PASSWORD
https://t.me/joinchat/UBVCK9VIXvPcdTTh
352 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:21
திற / கருத்து
2021-02-15 18:53:29 FULL SAFE MAIN ID 1.2.0

ESP+INJECTOR FULLY ANTIBAN

ROOT + NON ROOT

𝗡𝗢 𝗗𝗔𝗧𝗔 𝗢𝗡 𝗢𝗙𝗙 𝗦𝗛𝗜𝗧

AUTO HEADSHOT
• NAME
• BOX
• LINE
• HEAD
• ENEMY COUNT
• ENEMY DISTANCE
• VEHICLES
• SKELETON
• 360° ALERT
• ALL LOOT
• LooT Box (New)
• AirDrop (New)
+
✓AIMBOT
✓AUTO HEADSHOT
✓MAGIC BULLET
✓LESS RECOIL
✓NO GRASS
✓WALLHACK
ETC


GLOBAL (SAFE✓)
KOREAN (SAFE✓)

◆━━━━━━━▣✦▣━━━━━━━━◆
ZIP PASSWORD
ʜᴏᴡ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ :-
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
672 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:53
திற / கருத்து
2021-02-15 18:53:28 ┏━━━━━━━༻✪༺━━━━━━┓
CONQUEROR APK LEAKED ┗━━━━━━━༻✪༺━━━━━━┛

❅─────✧❅✦❅✧─────❅
ʀᴏᴏᴛ & ɴᴏɴ ʀᴏᴏᴛ
ᴘᴀɪᴅ ғɪʟᴇ ғʀᴇᴇ
❅─────✧❅✦❅✧─────❅
FEATURES :-
┗❏ ALL SAFE FEATURES
┗❏ ESP + AIMBOT + SAFE
┗❏ MAGIC BULLET OP
┗❏ FULL PAID HACKS FREE

100% MAIN ID SAFE

🇩 🇴 🇼 🇳 🇱 🇴 🇦 🇩 
•────•────✧────•────•
CONQUEROR QURANTED
•────•────✧────•────•
TYPE KEY HERE
https://t.me/joinchat/UBVCK9VIXvPcdTTh
654 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:53
திற / கருத்து
2021-02-14 18:30:05 FULL SAFE MAIN ID 1.2.0

ESP+INJECTOR FULLY ANTIBAN

ROOT + NON ROOT

𝗡𝗢 𝗗𝗔𝗧𝗔 𝗢𝗡 𝗢𝗙𝗙 𝗦𝗛𝗜𝗧

AUTO HEADSHOT
• NAME
• BOX
• LINE
• HEAD
• ENEMY COUNT
• ENEMY DISTANCE
• VEHICLES
• SKELETON
• 360° ALERT
• ALL LOOT
• LooT Box (New)
• AirDrop (New)
+
✓AIMBOT
✓AUTO HEADSHOT
✓MAGIC BULLET
✓LESS RECOIL
✓NO GRASS
✓WALLHACK
ETC


GLOBAL (SAFE✓)
KOREAN (SAFE✓)

◆━━━━━━━▣✦▣━━━━━━━━◆
ZIP PASSWORD
ʜᴏᴡ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ :-
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
659 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:30
திற / கருத்து
2021-02-14 18:30:01 BETA INJECTOR V2
-------------------------------------------------
𝙸𝙽𝙹𝙴𝙲𝚃𝙾𝚁 100% 𝙰𝙽𝚃𝙸𝙱𝙰𝙽
ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ʀᴏᴏᴛ ᴀɴᴅ ɴᴏɴʀᴏᴏᴛ
ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ɢʟ/ᴋʀ/ᴛᴡ/ᴠɴ ---------------------------------------------------
𝘍𝘌𝘈𝘛𝘜𝘙𝘌𝘚-
ANTIBAN - 100%
AIMBOAT - 100%
LESS RECOIL - 100%
NO RECOIL - 100%
SMALL CROSS - 100%
NO GRASS - 100%
VIOLET FOG - 100%
NIGHTMODE - 100%
AUTOHEAD - 100%
MAGICBULLET - 100%
IPAD VIEW - 100%
-------------------------------------------------
FEEDBACK :- @BETA_Paid
-------------------------------------------------
JOIN FOR ZIP PASSWORD
https://t.me/joinchat/UBVCK9VIXvPcdTTh
562 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:30
திற / கருத்து
2021-02-14 18:29:46 𝐃𝐀𝐑𝐊 𝐌𝐎𝐃 𝐀𝐏𝐊

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✮𝐒𝐔𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓:-𝐍𝐎𝐍/𝐑𝐎𝐎𝐓
✮𝐖𝐎𝐑𝐊:-𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋 & 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀𝐍
✮𝐓𝐄𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐎𝐍 𝐌𝐀𝐈𝐍 𝐀𝐂𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓
✮𝐖𝐈𝐓𝐇𝐎𝐔𝐓 𝐕𝐈𝐑𝐓𝐔𝐀𝐋 𝐇𝐀𝐂𝐊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝐅𝐄𝐀𝐓𝐔𝐑𝐄𝐒:-
➛𝐀𝐈𝐌𝐁𝐎𝐓
➛𝐌𝐀𝐆𝐈𝐂 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐄𝐓
➛𝐀𝐍𝐓𝐈𝐁𝐀𝐍 𝐁𝐘𝐏𝐀𝐒𝐒
➛𝐋𝐄𝐒𝐒 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐈𝐋
➛𝐂𝐑𝐎𝐒𝐒𝐇𝐀𝐈𝐑
➛𝐍𝐎 𝐆𝐑𝐀𝐒𝐒
➛𝐖𝐈𝐃𝐄 𝐕𝐈𝐄𝐖
➛𝐅𝐋𝐀𝐒𝐇 𝐒𝐏𝐄𝐄𝐃
➛𝐏𝐋𝐀𝐘 𝐁𝐑𝐔𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐉𝐎𝐘
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝐅𝐄𝐄𝐃𝐁𝐀𝐂𝐊:- @DARKHACKERBOT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝐉𝐎𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐑 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐖𝐎𝐑𝐃
ᴊᴏɪɴ:- @DARKGAMINGYT1
ᴊᴏɪɴ:- @DARKGAMINGYT1
ᴊᴏɪɴ:- @DARKGAMINGYT1
ᴊᴏɪɴ:- @DARKGAMINGYT1
520 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:29
திற / கருத்து
2021-02-14 14:22:52 BETA INJECTOR V2
-------------------------------------------------
𝙸𝙽𝙹𝙴𝙲𝚃𝙾𝚁 100% 𝙰𝙽𝚃𝙸𝙱𝙰𝙽
ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ʀᴏᴏᴛ ᴀɴᴅ ɴᴏɴʀᴏᴏᴛ
ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ɢʟ/ᴋʀ/ᴛᴡ/ᴠɴ ---------------------------------------------------
𝘍𝘌𝘈𝘛𝘜𝘙𝘌𝘚-
ANTIBAN - 100%
AIMBOAT - 100%
LESS RECOIL - 100%
NO RECOIL - 100%
SMALL CROSS - 100%
NO GRASS - 100%
VIOLET FOG - 100%
NIGHTMODE - 100%
AUTOHEAD - 100%
MAGICBULLET - 100%
IPAD VIEW - 100%
-------------------------------------------------
FEEDBACK :- @BETA_Paid
-------------------------------------------------
JOIN FOR ZIP PASSWORD
https://t.me/joinchat/UBVCK9VIXvPcdTTh
51 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 11:22
திற / கருத்து
2021-02-12 18:52:00 FULL SAFE MAIN ID 1.2.0

ESP+INJECTOR FULLY ANTIBAN

ROOT + NON ROOT

𝗡𝗢 𝗗𝗔𝗧𝗔 𝗢𝗡 𝗢𝗙𝗙 𝗦𝗛𝗜𝗧

AUTO HEADSHOT
• NAME
• BOX
• LINE
• HEAD
• ENEMY COUNT
• ENEMY DISTANCE
• VEHICLES
• SKELETON
• 360° ALERT
• ALL LOOT
• LooT Box (New)
• AirDrop (New)
+
✓AIMBOT
✓AUTO HEADSHOT
✓MAGIC BULLET
✓LESS RECOIL
✓NO GRASS
✓WALLHACK
ETC


GLOBAL (SAFE✓)
KOREAN (SAFE✓)

◆━━━━━━━▣✦▣━━━━━━━━◆
ZIP PASSWORD
ʜᴏᴡ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ :-
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
782 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:52
திற / கருத்து
2021-02-12 18:39:22
MAIN ID TOOL

★ ʟᴀᴛᴇsᴛ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇᴅ 1.2.0
★ ᴍᴀɪɴ ɪᴅ sᴀғᴇ [ 100% ]
★ ʀᴏᴏᴛ / ɴᴏ ʀᴏᴏᴛ
★ ᴘᴀɪᴅ ʜᴀᴄᴋ ғᴏʀ ғʀᴇᴇ
★ ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴠɪʀᴛᴜᴀʟ
★ ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ɢɢ
★ sᴜᴘᴘᴏʀᴛ ᴀʟʟ ᴠᴇʀsɪᴏɴ

ғᴇᴀᴛᴜʀᴇs :-
ᴜsᴇ ᴍᴀɪɴ ɪᴅ
ᴘʟᴀʏ ғᴜʟʟ ʙʀᴜᴛᴀʟ
ɴᴏ ɢʀᴀss
ᴄᴏʟᴏᴜʀ ʜᴀᴄᴋ
ᴛᴜʀʙᴏ ᴍᴏᴅᴇ
ᴍᴀɢɪᴄ ʙᴜʟʟᴇᴛ
ᴜʟᴛʀᴀ ʜᴅ ᴜɴʟᴏᴄᴋ
ᴇxᴛʀᴇᴍᴇ 60 ғᴘs
90 ғᴘs sᴜᴘᴘᴏʀᴛ
ᴄᴏɴғɪɢ 1080ᴘ ʜᴅ+

ᴊᴏɪɴ ғᴏʀ ᴢɪᴘ ᴘᴀѕѕᴡᴏʀᴅ
ᴊᴏɪɴ ➥ @BETA_VIP
ᴊᴏɪɴ ➥ @BETA_VIP
ᴊᴏɪɴ ➥ @BETA_VIP
494 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:39
திற / கருத்து
2021-02-11 18:26:34 FULL SAFE MAIN ID 1.2.0

ESP+INJECTOR FULLY ANTIBAN

ROOT + NON ROOT

𝗡𝗢 𝗗𝗔𝗧𝗔 𝗢𝗡 𝗢𝗙𝗙 𝗦𝗛𝗜𝗧

AUTO HEADSHOT
• NAME
• BOX
• LINE
• HEAD
• ENEMY COUNT
• ENEMY DISTANCE
• VEHICLES
• SKELETON
• 360° ALERT
• ALL LOOT
• LooT Box (New)
• AirDrop (New)
+
✓AIMBOT
✓AUTO HEADSHOT
✓MAGIC BULLET
✓LESS RECOIL
✓NO GRASS
✓WALLHACK
ETC


GLOBAL (SAFE✓)
KOREAN (SAFE✓)

◆━━━━━━━▣✦▣━━━━━━━━◆
ZIP PASSWORD
ʜᴏᴡ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ :-
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
ғᴏʀ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ/ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴊᴏɪɴ:-
@IRFANHACK
932 views𝐇¥𝐃𝐑𝐀 | ZINDABAD, 15:26
திற / கருத்து