Get Mystery Box with random crypto!

פוסט בפייסבוק שמברך הצטרפות ערביה ישראלית לשורות משטרת ישראל כ | האמת בערבית

פוסט בפייסבוק שמברך הצטרפות ערביה ישראלית לשורות משטרת ישראל כדי לשפר את היחס שבין המשטרה לתושבי יפו זוכה לתגובות התנגדות מתושבי יפו עצמם.

מקור