Get Mystery Box with random crypto!

חה״כ אוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת, הגיע לבקר ביום שישי האחרון ב | האמת בערבית

חה״כ אוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת, הגיע לבקר ביום שישי האחרון בבית החולים את המחבל ע'זנפר אבו עתואן מחברון ששובת רעב 25 ימים במחאה על המעצר מנהלי שקיבל. המחבל נידון לחמישה מאסרי עולם על שהיה מעורב בתכנון של הפיגוע הרצחני בישיבה בעותניאל באינתיפאדה השניה ב- 2002 שבו נרצחו ארבעה תלמידים.

מקור