Get Mystery Box with random crypto!

VOA Afaan Oromoo

டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் voaafaanoromo — VOA Afaan Oromoo V
டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் voaafaanoromo — VOA Afaan Oromoo
சேனல் முகவரி: @voaafaanoromo
வகைகள்: செய்தி
மொழி: தமிழ்
சந்தாதாரர்கள்: 27.06K
சேனலில் இருந்து விளக்கம்

ODUULE
VOA AFAAN OROMOO
[Irraa kan odeffannedha malee kan studeo irraa darbuu miti ] hubadhu.
🅿 Yaada @admiinii_bot

Ratings & Reviews

3.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


சமீபத்திய செய்திகள் 9

2021-10-21 18:11:51 Itiyoophiyaa Keessatti Lakkobsii Namoota KOOVIID-19n Du’anii Dabalaa Jira:I nistitiyuutii Fayyaa Hawaasaa
https://av.voanews.com/clips/VAO/2021/10/21/da06fafe-acbd-47bc-8984-214f2dcd5d0e_48k.mp3
6.9K views15:11
திற / கருத்து
2021-10-21 18:11:50 Booranatti Hongeen Loon Kuma Hedduu Ajjeese
https://www.voaafaanoromoo.com/a/booranatti-hongeen-loon-kuma-hedduu-ajjeese/6279862.html
6.9K views15:11
திற / கருத்து
2021-10-21 18:11:50 Godinaalee Wallagga bahaa
https://av.voanews.com/clips/VAO/2021/10/21/bfdb3256-6af3-4457-8d02-59f8a314b713_48k.mp3
5.7K views15:11
திற / கருத்து
2021-10-21 18:11:50 Wallagga Bahaa fi Horro Guduruu Keessatti Haleellaa Raawwatame Ilaalchisuun Komiishinni Mirga Namaa Itiyoophiyaa Ibsa Baase
https://www.voaafaanoromoo.com/a/komiishinni-mirga-namaa-itiyoophiyaa-ibsa-baase/6279910.html

Naannoo Oromiyaa Godinaalee Wallagga bahaa fi Horroo Guduruu keessatti haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamu, gara walitti bu’iinsa hawaasaatti akka hin geessine jechuun yaaddoo qabu komiishinni mirga namaa Itiyooophiyaa beeksisee jira. Naannolee walitti bu’iinsi kun keessatti raawwatamuttis mootummaan humnootii nagaa eegsisan ga’aa akka bobbaasu illee yaadachiisee jira.


Komiishinni mirga namaa Itiyoophiyaa wixata galgala ibsa ke kenneen godinaalee walaggaa bahaa fi Horroo Guduruu keessatti haleellaalee namoota nagaa irratti raawwataman yaadachiisuu dhaan haleellaaleen sun babal’ataa adeemuu isaa fi gara walitti bu’iinsa gosaatti geessuu akka malu ibsee jira. 


Ibsi kunis, walitti bu’iinsi kun irra deddeebi’uu isaa hubachiisuuf ,jecha baatii walakkeessa Fulbaana darbee ibsa baase yaadachiiseera.  Ennaa ibsa sanaas yaadawwan gorsaa dhiyeesse tarreessee , yaadawwan kunis hojii irra waan hin ooliniif torban tokko dura aanaa Kiiramuu ganda Haroo Addis Alem keessatti namoota nagaa irratti haleellaa raawwatameen namoonni hedduun du’uu isaanii maatii miidhamtootaa fi bulchiinsa naannoo wabii godhachuun ibsee jira.


 
6.0K views15:11
திற / கருத்து
2021-10-21 06:58:27 Itiyoophiyaa Keessatti Lakkobsii Namoota KOOVIID-19n Du’anii Dabalaa Jira:I nistitiyuutii Fayyaa Hawaasaa
https://www.voaafaanoromoo.com/a/itiyoophiyaa-lakkobsii-namoota-kooviid-19n-du-anii-/6278778.html

Guyyoota 7 keessatti lubbuun namoota 227 sababa KOOVIID-19n darbuu Inistitiyuutiin fayyaa hawaasa kan Itoophiyaa beeksiseera.Hawaasni osoo hin nuffiin ofegannoo barbaachisaa gochuu qaba jechuun Inistitiyuutiin kun hubachiisera.Qajeelfamoota ministeera fayyaa fi Inistituytii fayyaa hawaasaa irraa bahan hordofuu fi hojii irra oolchuun dirqama jechuun Insittuyuutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaatti itti aanaan hooggana wiirtuu qindeessa balaa tasaa kan ta’an Dr.Milkiyaas Tafarraa ibsanii jiru. 


Gabaasa Tseehaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaastee Caqasaa. 
6.1K views03:58
திற / கருத்து
2021-10-21 06:58:27 Magaalaan Maqalee yeroo Sadaffaaf Haleelamtee Jirti
https://www.voaafaanoromoo.com/a/magaalaan-maqalee-yeroo-sadaffaaf-haleelamtee-jirti/6278764.html

Itiyoophiyaan Torban kana keessaa yeroo sadaffaaf har’as magaala Maqalee Samii Irraa kan haleeltee yoo ta’u, humnootii Adda Bilisummaa Uummata Tigraay(ABUT) dadhabsuuf duulli gaggeessituu waggaa guutuuf deema.  


Teleeviziyoonni ABUtiin to’atamuu akka jedheetti haleellaan kun walakeessa magaala Maqalee irratti gaggeeffamee jechuu bira darbee miidhaa dhaqqabee gad fageenyaan kan ibse hin qabu. 


Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhutti haleellaan kun gamoo humnootiin Tigraay meeshalee waraanaa keessatti wal’anan irratti fulleefate.ABUT rasaasootaa fi meeshaalee waraanaa gurguddaa lafa amantii keessa kaa’uun uummata dahannaa godhachuun beekama jedhan dubbii himaan mootummaa Itiyoophiyaa Laggasaa Tulluu. 


Namoonni ijaan argan lamaa fi madden hojii gargaarsa dhala namaa kanneen Maqalee keessaa akka jedhanti, haleellaan kun warshaa Masfiin Injinariing jedhamu guddicha kan mootummaan ABUTiin gargaara jedhe irratti qiyyaafate. 


Haleellaan kun kan fageenya kilo meetra tokko irratti argamuu foddaalee Hospitaala walii galaa kan Maqalee keessaa harcaasuun manneen naannoo sanss barbadeesse jechuun kanneen ijaan argan keessaa Dooktoora hospitaalicha keessa ture ibsee jira. 


Namoota mada’an 5 simannee jirra. Afuran isaanii  hojjattota warshichaa ti. Inni shanaffaan dubartii warshaa sana cina jiraattuu dha. Manni ishee haleellaa Kanaan barbada’eera jedha Doktoorri kun. 


Gabaasa Guutuu Caqasaa. 
6.4K views03:58
திற / கருத்து
2021-10-19 21:49:02 Jijjiramnii Qilleensaa Ilaalcha Hatattamaa Argachuu Qaba: Kamaalaa Haariis 
https://www.voaafaanoromoo.com/a/jijjiramnii-qilleensaa-ilaalcha-hatattamaa-argachuu-qaba/6277074.html

Karoorrii caasaalee gurguddoo kan prezidaant Baaydiin kongreesnii akka raggaasisuu fedhan dhimmi bu’uraa kan ta’e hanqiina bishaanii jijjiirama qilleensaa waliin hidhata qabu ta’u isaa itti aantuu prezidaantiin Yunaaytid Isteets Kamaalaa Haaris ibsanii jiru. 


Haariis kana kan dubbatan Wiixata kaleessaa hara(haroo) Miid kan nam tolchee ta’e fi kuusaa bishaanii qabu, naannoo qumaara itti taphtanii fi daawwattonni itti heddumaatan Laas Veegas Nevaadaa jiru yeroo dawwatanti ture. 


Kuufamnii kun kutaalee Yunaaytiid Istees 7 fi  meeksiikoo Kaabaa keessa uummata jiraatan kanneen Miliyoona 40 caalaniif, tajaajiila bishaan dhugaatii  fi madda eleektrikaa ta’uun gargaara. 


Mootummaan Yunaaytid Istees yeroo jalqabaaf baatii Hagayya keessa hanqiinni bishaanii Haroo Miid akka mudatee ibse. Kunis aangawoonni bara dhufuuf uummanni Navaadaa, Arizoonaa fi Meeksiikoo  keessatti dabareen bishaan akka argatu taasisuuf dirqisiisee.   


Yeroo dawwannaa isaanii kanattis Haariis caasaa invastmeentii fi carraa hojiif kan ooluu Doolaara Biliyoona 500 fi Biliyoona 50 kan jalqaba waggaa irratti prezidaant Baaydiin fi seeneetaroota paartilee lameen giddutti tolfame  jajjabeessan. 
1.5K views18:49
திற / கருத்து
2021-10-19 21:49:02 Hogganni Yunaaytid Isteetes Foyya’uun Ibsamee Jira
https://www.voaafaanoromoo.com/a/hogganni-yunaaytid-isteetes-foyya-uun-ibsamee-jira/6277062.html

Ga’uumsa hoggana Yunaaytiid Isteetes keessaa kan ilaaleen yaadii uummataa  biyyoota 50 ta’an keessatti funaanamee akka agarsiseetti, biyyattiin Bulchinsa prezidaant Baayden  kan baatilee darban 6 keessatti, deebi’ee foyya’uu isaa agarsiisee jira. 


Dhaabbatii Gaalap jedhamu bara 2020 bulchiinsa prezidaant Traamp jalatti qorannaa biyyoota 108 keessatti gaggeesseen hogganni Yunaaytid Isteets 100 keessaa gara harka 30tti gad bu’u isaa agasiisee ture.Sana booda amma foyya’uu isaa gabaase. 


Kaampaaniin waashigtan Dii Sii (DC) keessa maadheeffatee fi xiinxala gaggeessuu Gaalap akka jedhutti, odeeffannoon bara keessa jirru 2021 funaanamee kan hin dhumne yoo ta’u, garu biyyoota 46 kan odeeffannoon isaanii dhaqqabe keessatti , baatii Hagayya jalqabaa kaasee hoggansii Amerikaa 100 keessaa harka 49%n foyya’uu isaa agarsisee jira. 


Biyyoota ga’uumsii hogganna isaanii gad bu’u yaadii uummataa garsisee sadii Raashiyaa Sarbiyaa fi Beeniin ta’uun ibsamee jira. 


Raashiyaa keessatti harka 18 kan ture gara harka 13tti, Sarbiyaa keessatti harka 20 kan ture gara harka 16 akkasumas, Beniin keessatti harka 54 kan turee gara harka 50tti gad bu’u ibsee jira. 


Biyyoota Awuroopaa hedduun akka jedhanti, hogganni Yunaaytid Isteets isa bara 2020 irraa barana jechuun 2021  foyya’uu isaa ibsanii jiru. 
1.3K views18:49
திற / கருத்து
2021-10-19 21:32:43 Koriyaan Kaabaa Yaaliif Dhukaasuu Itti Fuuftee Jirti
https://www.voaafaanoromoo.com/a/koriyaan-kaabaa-yaaliif-dhukaasuu-itti-fuufte/6277053.html

Koriyaan Kaabaa Kibxata har’a misaa’eela Baalistiik (SLBM) jedhamu kan Donii bishaan jala deemuu irraa yaaliif dhukaastee jirti jechuun waraannii Koriyaa Kibbaa gabaasee jira.Kunis Koriyaan Kibbaa yaalii dhukaasa walfakkaataa baatii tokko dura eega gaggeesitee booda ta’u isaati. 


Dhuuksaa Koriyaan Kaabaa gaggeessitee to’ataa kan jiru waraannii Koriyaa Kibbaa akka jedhutti, Koriyaan kaabaa misaa’eela Baalistiik kan fageenya gabaabaa kana  handaara galaana biyya ishee gama bahaa irraa dhukaaste. 


Misaa’eelli kunis fageenya Kiiloo meetra 430-450 kan dhaqqabuu fi lafa irraa ol samiitti fageenya kilo meetra 60n furguggiiftee jechuun dhaabbatii oduu Koriyaa Kibbaa ibsee jira. 
1.3K views18:32
திற / கருத்து
2021-10-19 21:32:43 Mormiin Sudaan Keessaa Guyyaa Sdaffaaf Itti Fufee Jira
https://www.voaafaanoromoo.com/a/mormiin-sudaan-keessaa-guyyaa-sdaffaaf-itti-fufe/6277046.html

Hiriirtoonni kuma hedduu fi waraannii Sudaan Wiixata kaleessaa dabalatee guyyoota walitti aanan sadiif, masaraa prezidaantii biyyatti biratti hiriiranii jiran. Xiinxaltonni akka akeekkachiisanti, mootummaan ce’umsaa sivilootaan hogganamuu kun, rakkoo jabaataa dhufee kan isa mudataa jiru waan ta’eef aangoo irraa isa buusuu mala. 


Guutummaa biyyatti keessatti hokkarrii hammaataa kan jiru yoo ta’u, hogganoonni mootummaa muddamsa kana qabaneessanii walii galtee irra ga’uuf mala barbaachuu qabu jedhan xiinxalaa siyaasaa kan ta’an Hassan Haj Alii. 


Mummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Haamdok kaabinee isaa hanaga tokko keessa deebi’anii ilaaluun ministeeroota haaraa muuduu ykn, mootummaa ce’umsaa kana keessatti lakkoobsa ministeerootaa dabaluu qabun jedhan Aliin. 


Sudaan bara 2019 Al-Bashiir aangoo irraa eega darbamanii booda, mormiitoota waliin wal ta’uun mootummaa ce’uumsaa hundeessitee as, rakkoo siyaasaa jabaa keessa seentee jirti. 


Baatii Fuulbaana dabree warra Al-Bashiriif amanamoo taa’aniin yaaliin fonqoolcha mootummaa gaggeeffamee eega fashalee as, kaabinee sivilootaa keessatti jijjiramnii akka ta’u, gaafatamaa jira. 


Kanneen waraaqasa gaggeessanii fi humnootii jijjiramaa giddutti proojeektii guutuuu biyyaa  dhiyaatee irratti walii galuu dadhabamuutu rakkoo kana fidee jechuun  Haamdook, torban dabree Televiziyoona irratti haasawaa dhageesiisan. 


Kanneen masaraa prezidaantii magaala Kaartuum keessa jiru bira taa’aanii mormii dhageesisan kun immo, mootummaan amma jiru diigamee kan biraa kan ogeeyyii teeknikaa ta’aniin bakka haa buufamuu jechaa jiru. 


 
1.3K views18:32
திற / கருத்து
2021-10-19 21:32:43 Baqattummaa, Weerara Vaayrasii Koronaa Fi Dhibee Sammuu
https://www.voaafaanoromoo.com/a/baqattummaa-weerara-vaayrasii-koronaa-fi-dhibee-sammuu/6276675.html

Weerarrii Vaayrasii Koroonaa  namoota hedduu irratti dhukkuuba sammuu kan itti uumee yoo ta'u keessumaa kanneen baqattoota ta'uun biyya ofii keessaa bahan biratti haala hamaa uumee jira.


Mooraa baqattootaa baadiyyaa Keniyaa jiru keessatti namoonni sodaa fi miidhama sammuu vaayrasiin Koroonaa itti fideen rakkataa jiran gargaaruuf dhaabbattonni gargaarsaa hojjataa jiru.


Onkolooleessa 10 waggaa waggaan guyyaa itti dhibeen dhukuubonnii sammuu itti yaadatamee ooluu yoo ta'u kanuuma waliin wal qabatee gabaasa Breendaa Muliinyaa Naayrobii irraa ergite caqasaa.
1.5K views18:32
திற / கருத்து
2021-10-19 00:04:34 Haleellaa humna qilleensaa naannoo Maqaleetti geggeessame jedhame qulqulleeffachuuf qorataa jira: Tokkummaan Mootummootaa
https://www.voaafaanoromoo.com/a/6275716.html

Haleellaan sun ka geggeessame naannoo manneen jireenyaa irratti jedhamuun isaa namoota hidhannoo hin qabne yokaan siiviloota miidhuu mala, ka jedhu yaaddoo cimaa itti uumuu isaa dubbi-himaan jaarmayichaa Istefaan Duyaarichi ibsa har’a gaazzexeessotaaf kennaniin dubbatanii jiran.  


“Kan akka haleellaan har’a Maqalee irratti geggeessame jedhamee walitti-bu’insichi Itiyoophiyaa Kaabaa keessatti babal’achuun barreessicha muummee baay’ee yaaddessee jira,” jedhan, Duyaarichi.  


Gareeleen hundi siivilootaa fi dhaabbatoota siiviliitti qiyyaafachuu irraa akka of qusatan, barreessaan muummee Tokkummaa Mootummootaa hubachiisuu isaanii fi gareeleen hundinuu lola dhaabanii nageenya uummataaf akka dursa akka kennan, dhiheessii dawaa fi zayita boba’aa dabalee gargaarsawwan dhala namaa baay’ee barbaachisuu tahan akka uummata dhaqqaban akka taasisan gaafachuu isaanii, dubbi-himaan isaanii dubbatanii jiran.  
4.8K views21:04
திற / கருத்து
2021-10-18 21:27:09 Gareen TPLF Mootummaan Magaalaa Maqalee Samii Irraan Haleele Jechuun Himate
https://www.voaafaanoromoo.com/a/tplf-mootummaan-magaalaa-maqalee-samii-irraan-haleele-jechuun-himate/6275381.html

Kan sabaa himaa Itiyoopiyaa gama kaabaa to’atee jiru gareen riphee lolaa, mootummaan Itiyoophiyaa wixata har’aa magaalaa Maqalee irratti samii irraan haleellaa geggeesse jechuun himate, mootummaan garuu gabaasa sana ni hale.


Televiziyoona Tigraay kan mootummaan garee shorokessaa ittiin jechuun moggaasee fi ofii isaa humna Tigraay jedhee of waamu TPLFn to’atamu akka jedhetti haleellaan sun magaalaa Maqalee irratti kan geggeessame yoo ta’u, siviloota hedduu galaafate. Hojjettoonni gargaarsaa fi doktoroonni naannoo magaalattii irratti haleellaan geggeessameera jedhan.


Dubbi himaan mootummaa Itiyoophiyaa Leggesee Tulluu haleellaan kamuu hin geggeessamne jechuun haalan. Mootummana Itiyoopohiyaa maaliif kan inni magaalaa ofii isaa haleelu? Maqaleen magaalaa Itiyoopohiyaa ti jedhan. Raaoyiters himannaa kana naannoo sana gaaxixeessonni waan hin dhaqqabneef jecha dhuunfaan adda baasuu hin dandeenye.
5.3K views18:27
திற / கருத்து
2021-10-15 04:41:01 Haleellaa Wallaggaa Baha fi Naannoo Isheetti Raawwatameen Lubbuun Namootaa Baduun Gabaasame
https://www.voaafaanoromoo.com/a/haleellaa-wallaggaa-baha-raawwatameen-lubbuun-namootaa-baduun-gabaasame/6270906.html

Godina wallaggaa bahaa aanaa kiramuu gandeen Haroo Addis Aleem, Shakkee guddinaa fi Lalistuu Somboo jedhamu keessa xumura torban darbee humnoonni hidhatan haleellaa raawwataniin manneen jireenyaa gubachuu fi lubbuun namaa baduu jiraattonni ganda Haroo dubbatanii jiran. Jiraattonni kun yeroo ammaa ganda keenya irraa baqannee magaalaa Kiramuu jirra jedhu namni Oromoo Fayisaa jedhaman.


Jiraataa Ka biroo obbo Mullataa Wakjiraa jedhamanis haaleellaa sana jalaa dheessinee yeroo ammaa magaalaa Kiramuu keessa jirra jedhu.


Miseensotoa maatii kootii nama sagaltu na duaa ajjeefame kan naan jedhan immoo Yunaayitid Isteetis kutaa Pensalvaaniyaa magaalaa Laankaaster keessa jiraatan aadde Badhaadhee Qana’ii, gadda guddaatu maatii koo irra ga’e jedhan.


Hoogganaan Biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin, walitti bu’iinsi sun kan jalqabame ennaa gareen ABO Shanee jiraattota ajjeesetti jedhanii, finxaaleyyiin Amaaraa bosona jiran illee namoota ajjeesanniiru jedhan.


 
4.2K views01:41
திற / கருத்து
2021-10-15 04:40:50 Walgahii Baaydiin fi Keenyaattaa
https://www.voaafaanoromoo.com/a/walgahii-baaydiin-fi-keenyaattaa/6271045.html

Prezidaantiin Yunaaytid Isteetes Joo Baaydin hogganoota biyyoota Afrikaa keessaa yeroo jalqabaaf prezidaantii Keniyaa Uhuuruu keenyaattaa Waayit Haawuus keessatti har’a simachuuf jiru. 


Waayiit Haawuus akka jedhutti, mariin gaggeessan dhimmootii Dimookraasii fi mirga dhala namaa, akkasumas nageenya, guddiina dinagdee jajjabeessuu fi jijjiirama qilleensaa irratti fulleeffata. 


Kana malees caasaa maallaqaa kan biyya keessaa fi addunyaa kan ilaaleen hunduu ifa ta’u akka qabuu fi itti gaafatamummaan akka jiraachuu qabu Baaydinii fi Keenyaattaan dubbachuuf jiru jedha Waayit Hawuus. 


Kunis qabeenyaa keenyaattaan baa gamaa qabu jechuun gurmuun Gaazexxesootaan qorannaa ifa ta’e  mariin kun dabalata jedhamee eegama. 


Walgahiin prezidaantoota lameenii kun ennaa walitti bu’iinsaa fi rakkoon gargaarsa dhala namaa Itiyoophiyaa keessatti itti fufee jiruutti gaggeeffamuuf deema. 


 


 
3.6K views01:40
திற / கருத்து
2021-10-15 04:40:50 Ba’iin Qorannoo Talaallii Kooviid-19 Ifa Ta’e
https://www.voaafaanoromoo.com/a/ba-iin-qorannoo-tlalaalii-kooviid-19-ifa-ta-e/6271064.html

Namoonni talaalii dhukkuuba KOOVIID-19 ittisuu fi tokkio qofti kennamuu kan Jaansan and Jaansan jedhamu waraanattan, humna talaaliichaa dabaluuf kan gargaaruu booster jedhamu, gosa tallaalii Faayzar ykn Moderna dabalachuu akka danda’an qorannaaleen sadarkaa duraa gaggeeffaman agarsiisanii jiran. 


Qorannaa dhaabbatti Naashinaal Instituut of Heelz jedhamu kan Yunaaytiid Isteetsiin gaggeeffamee kun akka agarsiisuutti, namoonni talaalii tokkitti kan Jaansan and Jaansan fudhatan, talaalii Moodarnaa jedhamu dabalanii yoo warraanatan qaamii isaanii dhukkuba of-irraa ittisuuf dandeettiin qabu, dachaa 76n dabalee jira. 


Warrii Talaalii Jaansan and Jaansan waraanatanii talaalii Faayzar dabalatan immoo dacha 35 dabalee jira jedha. 


Qorattonni akka jedhanti, kanneen duraan tallaalii Jaansan and Jaansan tokkicha fudhatanii turan, isuuma yoo dabalatan immo, humnii qaamnii isaanii dhukkuuba ittisuuf qabu dacha 4 qofa dabalaa. 


Bulchiinsii nyaataa fi Dawaalee  kan Amerikaa irraa gareen gorsa kennan,waa’ee talaaliwwan marsaa biraan kennamuu qaban ilaalchisee walgahii guyyaa lamaa Kamiisa har’a ennaa jalqabanti, qorannaan kun immo labsamee. 
3.5K views01:40
திற / கருத்து
2021-10-14 19:26:56 Ejensiin “Standard and Poor” Jedhamu Itiyoophiyaa Akka Biyya Liqii Baasuu Dadhabdeetti Gabaasuun Ilaachisee Yaada Hayyootaa
https://www.voaafaanoromoo.com/a/itoophiyaan-liqii-baasuu-dadhabde-kedhamuu-laalchisee-yaada-/6270369.html

Fulbaana 22,2021 Ministirri Faayinaansii Itiyoophiyaa Ibsa baaseen koree liqaa garee biyyoota G20 f iyaannoo Itiyoophiyaan liqaan isheerra jiru akka fooyya’uuf dhiyyeessite fudhatama argachuu, akkasumas dhimmicha Chaayinaa fi Faraansaay akka gaggeessaniif filatamuu Mistira Faayinaansii Itiyoophiyaatti De’eetaan Ministiraa Doktor Iyyoob Takkaaliny wabeeffachuun Tajaajilli Oduu Itiyoophiyaa gabaasee ture.


Iyyannoo Itiyoophiyaan dhiyyeessites yaa’ii koreen liqaa biyyoota garee G20 gaafa Fulbaana 16, 2021 taa’een ta’uu gaabasni Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa kun ni ibsa.  


Ejeensiin Sadarkaa liqaa deebisuu biyyootaaf qabxii kennu kan “Standard and Poor” jedhamuun beekamu immoo gabaasa gaafa Fulbaana 24, 2021 qabatee ba’een Itiyoophiyaan biyya liqaa irra jiru deebisuu dadahabde jechuun qabxii ishee B- irraa CCC+ gadi buuseera.  


Dhimma kanarratti  gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu ogeessa diinagdee fi Baankii intarnaashinaalii Bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta’an Obbo Muluneeh Ayyaalew, akkasumas  dhaabbata “Kuwait Institute of scientific Research” jedhamutti qorataa diinagdee kan ta’an Doktor Ayyalee Galaan dubbisee, gabaasaa qindeesse qaba.  


 
4.8K views16:26
திற / கருத்து
2021-10-12 23:41:30 Gareen G 20 walgahii addaa taasisee jira
https://www.voaafaanoromoo.com/a/gareen-g-20-walgahii-addaa-taasisee-jira/6267847.html

Biyoottan dureeyyii gareen G 20 jedhamee beekamuu jalatti gurmaawan dhimma Afgaanistaan irraatti marii taasisuudhaaf guyyaa hara’aa karaa toora masariitii walgahii addaa ta’anii jiru. 


Garee kana kan presidaantummaadhaan hogganaa jiraan Muumeen ministeeraa Itaaliyaa Maariyoo Draaghi akka jedhanitti ergaa gareen Taalibaan Hagayya 15 biyyatti qabatee as Afgaanistaan Yeroo Ammaa gara gidiraa namoomatti deemaa jirtti. 


Walgahii G 20 kana irratti  akkaataa shororkeessumaadhaan lolamu, haalli Afgaanistaan keessaa fi alatti bilisaan socha’uun danda’amu, akkasumas waa’een dubartootaa ijoo marii akka ta’an Mariyoo Draghii himaniiru. 


Walgahii kana irratti Taalibaan fi biyyoottaan Lixaa walttii fiduu irratti shoora kan taphatan biyyii Niizerlaand, Speeyin, Singaapoore fi Kaataar itti dabalamaniiru hirmaataniiru. 


Biyyoottan olaa Afgaanistaan ta’an Paakistaani fi Iraan walgahii kana  irratti hin afeeramene. Akka midiyaaleen Chaayinaa jedhanitti Prezidaantiin Chaayinaa walga’ichaa keessatti qoodaa hin fudhatanu. 


Dhaabileen broo kan akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamtaa Awuurooppaa, baankii addunyaa fi fandiin maalaqa aduunyaa (IMF)walga’ichaa irratti akka hirmaatan gabaasameera.  
4.5K views20:41
திற / கருத்து
2021-10-12 23:41:30 Gamtaan Afrikaa dhimma nageenya Somaaliyaa ilaachisee yaadaa haaraa dhiheessaa jira
https://www.voaafaanoromoo.com/a/gamtaan-afrikaa-dhimma-nageenya-somaaliyaa-ilaachisee-yaadaa-haaraa-dhiheessaa-jira/6267838.html

Somaaliyaa keessatti bobba’ee kan jiru umna naga eegdotaa Afrikaa isa AMISOM jedhamee beekamu, Umna mootummoota gamtoomanii waliin qindeessuu akka murteesse Gamtaan Afrikaa beeksiseera. 


Manii maree nageenyaaf tika gamtaa Afrikaa yaadaa dhiheesse irratti hundaa’uudhaan Amajii dhufuu jalqabee umnii gamtaa Afrikaa fi kan mootummoota gamtoomanii wal makee akka Somaliyaatti keessatti hojjatugaafateeraa. Karoorii gamtaa Afrikaa kun Manamaree nageenyaa Mooyumootaa gamtoomaniitiin fudhatama argachuu qaba.  


Mootummaan Somaliyaa karoora kana akka hin fudhanee duresee ibsuudhaan, gareen naga eegdota gamataa Afrikaa biyyatii keessaa turee adeemsaa keessa dhimma nageenyaa akka umnoota somaaliyaatti dabarsu  yaada dhiheessee ture. 


Haa ta’u malee gamtaan Afrikaa dhimma kana irratii dhaabata mootumoota gamtoomanii, mootummaa Somaliyaa fi gareewwan qooda qabeessa ta’anii wajjin akka marii taasisuu qabu ibseera. Yeroo amma biyyoottan Afrikaa  5, Itiyoophiyaa, Ugaandaa, Burundii, keeniyaa fi Jibutii irraa kan hirmaataan naga ee


gdonnii  19,000 Somaliyaa keessatti argamu. Gamtaan Afrikaa lakoofsii biyyoottan Afrikaa qooda fudhachaa jiran akka dabaluu qabus fedhii qabu ibsaa jira. 


Akka yaadaa haaraa dhihaatee kanaan umnii naga eegdotaa Gamtaa Afrikaa  fi dhaabata mootummoota gamtoomanii dhibeentaa 50 poolisoota, dhibeentaa 35 loltootaa, dhibeentaa 15 immoo siviilota kan of keessaa qabu akka ta’u karoorfame.  


Yaadichaa ojii irra oolchudhaaf gamtaan Afirkaa, dhaabanii mootummootaa gamtoomanii fi Mootummaan Somaaliyaa walii galanii murteessuu akka qaban ibsameera. 
3.9K views20:41
திற / கருத்து
2021-10-12 23:41:29 Barattoonii Yuunversitoota Tigraayi keessa turan Mootummaan fala nuuf kennuu qaba jedhan
https://www.voaafaanoromoo.com/a/barattoonii-yuunversitoota-tigraayi-keessa-turan-fala-gaafatan/6267818.html

Yuuniversitoota naanno Tigraay jiran keessa baruumsa irra turaanii sababa walwaraansaatiin kan ka’e baruumsaa isaanii addaan kutan mootummaan akka fala barbaaduuf gaaffii dhiheessaa jiru. 


Barattoonii baruumsaa isaani addaan kutanii gara maatii isaaniitii deebi’an kun torban kana maatii isaanii wajjin ta’uudhaan fuullee ministeera barnootaatti hiriiraa bahanii komii isaanii dhiheessuu yaalanus qaamni deebii kenneef akka hin turre gabaasin Kenedii Abaatee sagalee Amerikaatiif erge ibseera. 


Barattuu waggaa 5ffaa yuuniversitii Adigiraat kan turteef ittu walwaraansii jiraachuu dhabaatee barana akka ibifamtu kan dubbatte  shamareen Beeteliheem Alamaayyoo jedhamtu carraa baruumsaa isaanii ilaachisee mootummaan amma hara’aatti fala laachuu dadhabuun isaa akka ishee gaddisiisee dubbateetti.  


 Barataa Yuuniversitii Maqalee akka ture kan dubbate dargaggoon Andualem Alamaayyoo gamaa isaatiin fala mootummaa eeguu iraa kan ka’e murtoo mataa isaa fudhachuudhaaf akka rakkatee VOAti himeera. 


Mootummaan  Itiyoophiya imaammata haaraa baaseen kan diigame  Ministeerrii Sayinsii fi baruumsaa ol aanaa ji’a Adoolessaa keessaa ibsa kenneen, naannoo Tigraayi keessaa yuuniversitii jiran 4 keessaa barattoota  10,000 ol ta’an baasuu isaa ibsee ji’a Hagayyaa keessaa akka fala kennuuf beekisisee ture. 


 Amma ministeerichii diigamee dhimmi baruumasa ol aanaa gara Ministeera Barnootaatti deebi’eera. 


Dhimma barattootaa kana irraatii deebii haangaa’otaa ministeera baruumsaa argachuuf yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasin Kenedii Abaatee ibsera. 
3.2K views20:41
திற / கருத்து
2021-10-12 23:41:28 Mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa jalqabuu isaa Dubbi Himaan TPLF ibse
https://www.voaafaanoromoo.com/a/mootummaan-itiyoophiyaa-haleellaa-jalqabuu-isaa-tplf-ibse/6267793.html

Mootumaan Itiyoophiyaa haleellaa isa xumuraatii  jedhe nurraatti baneeraa jechuudhaa qaamnii Adda bilisummaa Umata Tigraayiin durfamu kan Mootummaa naannoo Tigraayi jedhee of waamu ibseeraa.   


Akka gabaasin qaamaa kanaa jedhutti,mootummaan Itiyoophiyaa umnoottan naannoo Amaaraa fi umnoottan biroo waliin ta’uudhaan adda huundaanuu lola bane jira. 


 Mootummaa Itiyoophiyaa loltoota lafootti dabalatee meeshaalee gurgudoodhaan,taankota,  xiiyyaara waraanaa fi diroonii  ykn xiyyaara nama malee balali’u fayyadamuudhaan haleellaa taasisaa jira kan jedhee ibsii qaama Mootummaa naannoo Tigraay jedhee of wamuu kun, hidhatoonnii isaa duulichaa of irraafaccisaa jiraachuu isaanii ibsee hawaasin adduunyaa tarkaanfii mootummaa Itiyoophiyaa akka balaaleffatu gaafateeraa. 


Ibsii mootummaa naannoo Tigraayii jedhamuu kun haleellaan kan irratti raawwatamaa jiru bakka kamitti akka ta’e ibsuu baatus, dubbi himaaan Adda bilisummaa Ummata Tigraay Geetachoo Raddaa  lolli xiyyaaraan deggerame kun kan taasifaamaa jiru bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Affaarii ta’anii garuu too’annoo TPLF jala kan jiran  irratti akka ta’ee maddi Oduu Rooyiters gabaasee jira. 


Dhimmaa kana irratti yaadaa waliigalaa Rooyitariif kan kennaan itti gaafatamtuun dhimma preesii waajjiraa Muumee ministeeraa Itiyoophiyaa Biillenee Suyyum , mootummaan Itiyoophiyaa kutaa biyyatii kamiinuu keessaa ti lammiilee biyyatii haleellaa shororkeessumaa iraa ittisuu itti gaafatamumaa qabaa jedhaniiru. 


 Akka biillenee Suyyum dabalanii himanitti, mootummaan Itiyoophiyaa badiinsaa Hiwahat Lubbuu namaatii fi qabeenya irratti geesiseef deebii kennuu itti fufa jedhchuun isaanii gabaasameera. 


 Dhimaa kana irratti VOAn Mootummaa feederaalaa irraas ta’e Mootummaa naannoo Amaaraa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoofnee gabaasin Iskindir Fireewu ibseera. 
3.7K views20:41
திற / கருத்து
2021-10-12 01:56:41 Booranatti Sababaa Caamaatiin Loon Kum Afurii Ol Dhuman, Jedhame
https://www.voaafaanoromoo.com/a/booranatti-sababaa-caamaatiin-loon-kum-afurii-ol-dhuman-jedhame-/6266503.html

Godina Booranaatti roobi waqtii lamaa yeroon roobuu dhabuurraa ka ka’e loon fi horiin kaan du’aa jiraachuu jiraattonni dubbatan.


Akka jiraattonni kun jedhanitti ta’een kun erga mullatuu jalqabee ji’a tokko yoo tahu, kanaanis loon kumaan lakkaawaman horsiise bultoota jelaa du’aa jiruu jedhan.


Waajjirri Qabeenya Beeyladaa ka Godina Booranaas ta’een kun jiraachuu himee haga yoonaa loon Booranaa kum Afurii ol du’uu mirkaneesse. 
196.2K views22:56
திற / கருத்து
2021-10-12 01:56:41 Booranatti Sababaa Caamaatiin Loon Kum Afurii Ol Dhuman, Jedhame
https://www.voaafaanoromoo.com/a/booranatti-sababaa-caamaatiin-loon-kum-afurii-ol-dhuman-jedhame-/6266502.html
117.3K views22:56
திற / கருத்து
2021-10-12 01:56:40 Ogeessonnii Diinagdee 3 badhaasaa Noobeelii Moo’an
https://www.voaafaanoromoo.com/a/ogeessonnii-diinagdee-3-badhaasaa-noobeelii-moo-an/6266333.html

Beektonii Diinagdee lammiilee Yunaayitid isteets  3 badhaasaa Noobelii baranaa moo’aniiru.


 Beektonii kun dhimmi  galii ykn kaffaltii gadi aanaa hojjattootaa , dhimmi godaantotaa fi baruumsaa dinagdee irratti faayiidaa inni qabu tilmaamudhaaf akkaataa ykn mala kanaan duraa hojii irra olaa ture karaa Saayinsiidhaan degerameen qoratanii dhiheesuu isaaniitiif badhaasa kana kan moo’uu danada’an jedhameera.


Badhaasa guyya har’a labsame  kana kan moo’an Yuuniversitii Kaalifoorniyaa Berkileyi irraa Deevid Kaard, Jooshuwaa Angriist Insititiyuutii Tekinoloojii masaachuseet irra yemuu ta’an, Gu’ido Imbeens immoo universitii Staanfoord irraa akka ta’e beekameera.
98.1K views22:56
திற / கருத்து
2021-10-11 21:34:01 Yunaayitid Isteets fi Taalibaan marii taasisan
https://www.voaafaanoromoo.com/a/yunaayitid-isteete-fi-taalibaan-marii-taasisan/6266243.html

Egaa U.S Afgaanistaanii baatee gareen Taalibaan biyyattii  deebisee qabatee as yeroo jalqabaatiif Yunaayitid isteet fi Taalibaan Kaataar keessatti wal arganii marii taasisaniiru.


Dubbi himaan garee Taalibaan Suhail Shaheen walga’ichaan dura akka jedhanitti, walti dhufeenya Diplomaasii fooyyesuudhaaf dhimmoottan faaydaa qabeessa ta’an iftoominaan akka ka’n dubbataniru.  


 Dubbi himaan Ministeera dhimma alaa yunaayitid  isteets Niid Praayis ibsa dilbata kaleessaa kennaniin akka jedhanitti, mariin Taalibaanii wajjin taasifame ifa qabeessaa fi beekumsaa irratti kan hundaa’edha jedhaniiru.


Taalibaan hojii isaatiin malee haasaa isaatiin madalamuu hin qabu kan jedhan Niid Praayis, dhimmi nageenyaa fi shororkeessumaa, akkasumas waa’een lammiilee U.S fi froottan isaanii Afgaanistaanii baasu , waa’een mirga namoomaa dhimmaa mirga dubartootaa fi ijoollee durbaa ijoo marii akka  ta’e himaniiru.Yeroo ammaa ijoolewwan Miiliyoona tokko ta’an akka balaa beelaatiif saaxilamuuf deeman U.S ibsitee jirti. Walgahiichii kan jalqabee sambataa darbe maagaa Dohaa keessatti.
65.7K views18:34
திற / கருத்து
2021-10-09 18:09:05
Chaanala Telegram
========================

@bbcAfaanOromoo

@voaAfaanOromo

@fbcAfaanOromo
=========================
#Kan barbaaddan join taasisaa.
4.0K views15:09
திற / கருத்து
2021-10-08 00:18:18 Mannii maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii guyyaa kaleessaa dhimmaa Itiyoophiyaa irrati marii taasisee ture
https://www.voaafaanoromoo.com/a/mannii-maree-nageenyaa-mootummoota-gamtoomanii-kaleessa-geggeeffame-/6261752.html

Mannii maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii guyyaa kaleessaa dhimmaa Itiyoophiyaa irrati marii taasisee ture.  


Walgahiin sun waamame brreessaa muummee mootumoota gamtoomanii Antooniyoo Gutereziin. Sababni isaamoo Wa’ee hojjatoota gargaarsa namoomaa Mootumaan Itiyoophiyaa torban darbe biyyaa akka bahan taasiseedhaa. 


Walgahii kana irratti Itiyoophiyaa dabalatee bakka bu’oonnii biyyootaa 13 hirmaataniiru . keniyaan Niijer, fi biyyi  Karibiyaa tokko ( A3+1) Tuniziyaadhaan bakka bu’anii yaada isaanii dhiheesan. 


 Biyyoottan biroo miseensonii mana maree nageenyaa darabee darabeedhaan yaada isanii kennaniiru. 
53.1K views21:18
திற / கருத்து
2021-10-07 22:26:40 Dhibeen Dheengee Jedhamu Naannoo Dirree Dhawaa Keessatti Ka’e
https://www.voaafaanoromoo.com/a/dhibeen-dheengee-jedhamu-naannoo-dirree-dhawaa-keessatti-ka-e/6261214.html

Magaalaan Dirree Dhawaa faca’inni dhibee qaama ho’isu kan Dheengee jedhamu Itiyoophiyaa gama bahaa keessatti ka’uu gabaasee jira. Hooggantuun biiroo eegumsa fayyaa bulchiinsichaa Lemlem Bezaabih VOAf akka ibsanitti magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dhibeen kun argamuu mirkaneessaniiru.


Bara 2017 fi 2018 keessa dhibeen kun Itiyoophiyaa gama bahaa keessatti ka’ee ture. Lemlem akka jedhanitti faca’ina dhibee kanaa to’achuuf hojjetamaa jira.
43.4K views19:26
திற / கருத்து
2021-10-07 22:26:39 Itiyoophiyaan Ragaa Badii Dalagamee Naaf Haa Dhiyeessitu: Muummicha Barreessaa Tokkummaa Mootummootaa
https://www.voaafaanoromoo.com/a/itiyoophiyaan-ragaa-naaf-haa-dhiyeessitu-antoniyoo-guteeres/6261206.html

Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa mootummaan Itiyoophiyaa angawoonni gargaarsa namoomaa torba biyyattii keessaa baafamuuf kan itti himataman galmee mul’isu ykn ragaa qabatamaa akka dhiyeessu roobii kaleessaa gaafatanii jiran.


Erga ambaasaadderri Itiyoophiyaa Tayyee Atsqesillaasee, lakkoobsa namoota gargaarsa barbaadanii miliyoona tokkoon ol guddisan, du’a namootaa hin dhaqqabne gabaasan himannaa jedhu dabalatee waahiloota isaanii irratti himannaa dhiyeessanii booda, Antooniyoo Guteres gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaachuu dhaan haala kana dura hagas hin barataminiin mul’inatti ibsa kennanii jiru.


Kana irratti oduu dhaa booda gabaasa bal’aa qabna.
39.7K views19:26
திற / கருத்து
2021-10-07 06:32:35 Golli Naga-eegumsaa Har’a Waa’ee Itiyoophiyaa Irratti Dubbachuuf Jira
https://www.voaafaanoromoo.com/a/golli-naga-eegumsaa-waahee-itiyoophiyaa-irratti-dubbachuufi-/6259903.html

Itiyoophiyaan aangawoota gargaarsaa gameeyyii kan Tokkummaa Mootummootaa 7 biyya ofii keessaa baasuu ishee kan ilaaleen barreessaa dureen Tokkummaa Mootummootaa Antoniyoo Gutarrees har’a gola naga eegumsaaf ibsa kennu. 


Mootummaan mummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad  Fuulbaana 30 hojjattonni gargaarsaa 7sa’atilee 72 keessatti biyyatti akka gadhiisanii ba’an eega labsee booda, Gollii naga eegumsaa waa’ee Itiyoophiyaa irratti ennaa wal ga’u torban tokko keessatti inni ammaa kun yeroo lammataaf ta’u isaati. 


Hojjattoota gargaarsaa kana baasuun, haala gad adeemaa jiru keessatti kallattii sirrii hin taanee qabachuuf tarkaanfii dabalataa fudhatamee jechuun tokkummaa mootummootaatti Ambaasaaddarri Ayeer Laand Jeraaldiin Byrne Naason kan dubbatan yoo ta’u mootummaa isaanii bakka bu’uun walgahiin kun akka gaggeeffamu gaafatan. 


Isaanis akka jedhanti, aangawoota gargaarsaa kana iddoo isaanti deebifamuun barbaachisaa ta’u, akkasumas hariiroon tokkummaa Mootummootaa fi itiyoophiyaa gidduu iddotti deebi’uu qaba jedhan. 


Kun hariiroo akkaan barbaachiisaa dha jechuun oduu gabaastotaaf ibsanii,wanni uumamee  haala yeroo ammaa keessa jiraachuu feenu miti jedhan.Falmiin haala hin jirree keessatti gargaarsa dhala namaa dabaluun danda’amu ilaaluuf jirra jedhan. 


Itiyoophiyaan hojjattoota koo biyya ishee keessaa baasuuf deggersa seeraa hin qabdu jedha Tokkummaan Mootummootaa. 


 
35.9K views03:32
திற / கருத்து