Get Mystery Box with random crypto!

VOA Afaan Oromoo

டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் voaafaanoromo — VOA Afaan Oromoo V
டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் voaafaanoromo — VOA Afaan Oromoo
சேனல் முகவரி: @voaafaanoromo
வகைகள்: செய்தி
மொழி: தமிழ்
சந்தாதாரர்கள்: 27.06K
சேனலில் இருந்து விளக்கம்

ODUULE
VOA AFAAN OROMOO
[Irraa kan odeffannedha malee kan studeo irraa darbuu miti ] hubadhu.
🅿 Yaada @admiinii_bot

Ratings & Reviews

3.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


சமீபத்திய செய்திகள் 7

2021-12-04 06:23:51 Vaayrsii Haaraa fi Talaalii Afrikaa Keessaa
https://www.voaafaanoromoo.com/a/vaayrsii-haaraa-fi-talaalii-afrikaa-keessaa/6338645.html

Vaayrasiin haaraa argamee Omiikroon jedhamu waan nama yaaddeessuu qabu malee kan sodaa uumuu ta’u hin qabu jechuun prezidaantiin Yunaaytid Isteetes Joo Baaydiin dubbatanii jiru.Balalii xayyaaraa Amerikaa fi biyyoota Afrikaa gama Kibbaa gidduu ture dhaabuun koos sirrii dha jechuun falman. 


Gama kaaniin talaaliin farra dhukkuuba KOOVIID-19 ittisuu ardii Afrikaa haga barbaadamee hin dhaqqabne jechuun yeroo dubbatamaa jiru kanatti lakkoobsii namoota Afrikaa keessatti talaalii kana fudhachuuf fedhii qabaniis gad adeemaa kan jiru ta;uun ibsamee jira. 


Gabaasa Guutuu Caqasaa. 


 
2.1K views03:23
திற / கருத்து
2021-11-29 22:34:50 Qaala’insi Jireenyaa Itiyoophiyaa Keessaa Yaaddoo Uumuu Ogeeyyiin Dubbatan  
https://www.voaafaanoromoo.com/a/qaalainsi-jireenyaa-yaaddoo-uumuu-ogeeyyiin-dubbatan-/6332043.html

Sababa weerara vaayirasii “COVID-19” ‘n diinagdeen Addunyaa raafama keessa galee turuun ni beekama. Itiyoophiyaanis biyyootan Addunyaa diinagdeen isaanii raafame keessaa tokko yommuu taatu, kana malees wal waraansa waggaa tokkoof biyyattii keessatti deemaa jiruun qaala’insi jireenyaa yeroo dhaa yerootti dabalaa deemuun biyyattii yaaddoo guddaa keessa akka buuse tu dubbatama.  


Haalli raafama diinagdee fi tasgabbii dhabuu gama siyaasaan jiru ilaalchisee uumaannii fi Mootumaan maal gochuu qabaa? Kan jedhurratti gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu hayyoota diinagdee dubbisuun gabaase.


 
2.7K views19:34
திற / கருத்து
2021-11-27 06:54:52 Odeeffannoo Walii Qoduu Kan Ilaaleen Itiyoophiyaan Seera Haaraa Baaftee
https://www.voaafaanoromoo.com/a/odeeffannoo-walii-qoduu-kan-ilaaleen-itiyoophiyaan-seera-haaraa-baaftee/6329521.html

Itiyoophiyaan duula waraanaa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay(TPLF) irratti gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen odeeffannoo qoddachuu kan ilaaleen seera haaraa labsitee jirti.Kunis Gaazexxessoota irratti ugguura kaa’uu mala jedhamee jira. 


Seerrii Kamiisa kaleessaa waaree booda ba’e kun akka jedhetti, sochii waraanaa fi waan dirree waraanaatti ta’u kan mootummaan ifatti beksiseen ala karaa meeshaalee qunnamtii raabsuun ykn facaasuun dhorkaa dha. 


Kanneen ajajaja kan cabsan irratti humnootiin nageenyaa tarkaanfii akka fudhatan kunis midiyaalaa oduu fi midiyaa hawaasummaa kanneen riphxee looltonni lafa qabannee jedhanii dubbatan gabaasaniifis akeekkachiisa ta’u mala jedhee jira. 


Jiraattonni ripxee looltoota TPLF kallattiniis ta’e harka lafa jalaan deggeruuf jecha, midiyaa adda addaa fayyadaman mootummaan kan ugguure yoo ta’u, kanneen seera kana cabsan irratti tarkaanfiin adda ba’e hin ibsamnee akka fudhatamu ibsee jira. 


Kana malees mootummaa ce’umsaaf waamichii dhiyaatu kan ugguramee ta’u, ibsamee jira. 
4.3K views03:54
திற / கருத்து
2021-11-27 06:54:51 Maqalee Irratti Samii Irraa Haleellaan Gaggeeffame: Jiraataa  
https://www.voaafaanoromoo.com/a/maqalee-irratti-samii-irraa-haleellaan-gaggeeffame-jiraataa-/6329510.html

Magaala Maqalee keessa naannawaa manneen jireenyaa Daayaasporaa jedhame waamamuutti har’a xayyaara Nam-Maleeyyiin mana tokko irratti haleeluun kan gabaafamee yoo ta’u namnii du’e garu akka hin jirre jiraataan  tokko ibsanii jiru. 


Oduu gabaasaan RSA kan isaan dubbisee Obbo Gezaa’ii Medhin haleellaa Kanaan Qabeenyaan isaanii barbadaa’uu dubbatan. 


Namoonni miidhamanii mana yaalaa seenan akka jiran garu namnii du’e akka hin jirre oduu gabaasaan keenya ibsee jira.Oduu wal qabateen Sambata dabree magaaluuma sana naannoo Daagiim Amsaal jedhamee waamamuutti  halkan keessaa sa’atii 7 irratti haleellaan xayyaara nam-maleeyyii gaggeefamuu fi nama tokko irratti midhaa dhaqqabsisuu isaa oduu gabaasaan keenya gabaasee jira. 


Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa gandii manneen jireenyaa sivilootaatti ykn namoota nagaa irratti haleellaan xayyaara nam-maleeyyii gaggeeffamuu Twitarii irratti barreessanii jiru.Dhimma kana irratti mootummaa Itiyoophiyaa biraa wanni jedhamee hin jiru.
3.6K views03:54
திற / கருத்து
2021-11-27 06:54:49 Kaampaaniin Amerikaa Warshaa Haawaasaa Keessa Qabu Cufuu Beeksisee Jira  
https://www.voaafaanoromoo.com/a/kaampaaniin-amerikaa-warshaa-haawaasaa-keessa-cufame/6329501.html

Niiw Yoork keessa kan maadheeffatee korporeeshiniin wuccuu Fiiliips Vaan Hiwziin jedhamu warshaa industriyaal park Hawaasaa keessaa qabu ifatti cufuu isaa kaleessa beeksisee jira. 


Kunis sababaa walitti bu’iinsa Itiyoophiyaa gama kaabaa keessa jiruun ta’un ibsamee jira.korporeeshinichii walitti bu’iinsii ituu hin hammaatiin dura Itiyoophiyaa wajjiin gara michooamaan hojjachuutti ceesisuuf hojjataa akka ture aangawtiin korporeeshinichaa saraah Klaark dubbachuu isaanii madden midiyaa ibsanii jiru.Garu Michoota keenya Itiyoophiyaa keessaa waliin hariiroon qabnu itti fufna jedhe kampaanichi. 


Maanjaara Indastriiyaal paarkii Hawaasaa kan ta’an Obbo Fiitsuum Ketemaa Raadiyoo Sagalee Amerikaaf akka ibsanti, murtii kaampanichaa kana booda hojjattonni 1300 hojii isaanii dhaban.Ta’uus garu hundi isaanii warshaa achuuma paarkiicha keessa jiranti ka birootti akka ramadaman ibsanii jiru. 


  
3.0K views03:54
திற / கருத்து
2021-11-27 06:54:47 Hiriirtonni Sudaan Mootummaan Siivilii Guutummaan Akka Jiraatu Gaafatan
https://www.voaafaanoromoo.com/a/hiriirtonni-sudaan-mootummaan-siivilii-gaafatan/6329323.html

Mootummaan sivilii guutummaan akka jiraatuu akkasumas fi fonqolcha baatii Onkoloolessa keessa geggeessame mormuuf jecha  hriirtonni mormii daandii magaalaa galma mootummaa Sudaan, Kaartuumitti ba’uu dhaan sagalee isaanii dhageessisanii jiran.


Hiriirawwan kun kan geggeessaman muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdook hidhaa dhaa akka gara aangootti akka deebi’an walii galtee erga mallatteessanii booda.


Maqaa rbbiin nan kakadha, ilaalchi kun waan daandii irrtti ta’uttii adda. Walii galten kun walii galte siyaasaa qofaatti ta’e, mormii daandii Sudaan, rakkoo bu’uuraa lammiiwwan Sudaanitti adda ba’ee, kaayyoo warraaqsa lammiiwwaan Sudaanittii adda fi kaayyoo dhiigi dhangala’e, amma illee Darfur keessatti dhangala’aa jiruttii adda jedhan.
3.9K views03:54
திற / கருத்து
2021-11-25 06:38:24 Barattoonni Kutaa 12ffaa Xumuran Jijjiiramootaa fi Qormaataalee Yeroo Dargaggummaa Dubbatan 
https://www.voaafaanoromoo.com/a/barattoonni-kutaa-12ffaa-xumuran-jijjiiramootaa-fi-qormaataalee-/6326611.html

Barattootni kutaa 12ffaa, mana marumsaa qophaa'inaa Amboo sadii waa'ee qormaataafi jijjiiramoota yeroo dargaggummaarratti mullatan irratti gabaabaa keenya Amboo jiru wajjin mari'atanii jiru.


Dhimma kanarratti, ogeessaa fi barsiisaan  Saayikoolojii Guddinaa, Ayyaansaa Abdiisaa, jijjiiramootaa fi qormaataalee yeroo dargaggummaa dhufan darbuuf hariiroon ijoollee fi maatii jidduu jiru cimaa tahuu isaa, tajaajilli gorsaa fi barumsi kennamuun barbaachisaa tahuu isaa gorsanii jiru.


Naakoor Malkaa tu dargaggoota kana mariisisuun  Ambo irraa gabaase.  


 
1.9K views03:38
திற / கருத்து
2021-11-24 07:05:09 Wal-dhibdee Itiyoophiyaa Keessaa Furmuuf Carraan Marii Dippiloomaasiitti Deebi’uu ni Jira, Jedhan Jefrii Feltmaan
https://www.voaafaanoromoo.com/a/wal-dhibdee-itiyoophiyaa-keessaa-furmuuf-carraan-marii-/6324950.html

Gaanfa Afrikaatiif jila addaa Yunaayitid  Isteetis ka tahan, Jefrii Feltmaan ibsa har’a kennanii fi amma nu qaqqabeen, marii gidduu kana muummicha ministaraa Itiyoophiyaa fi hoogganoota Adda Bilisummaa Uummata Tigiraay waliin taasisaniin irraa ka’anii lola sanaaf furmaata barbaaduuf gara karaa dippiloomaasiitti deebi’uudhaaf carraan akka jiru dubbatan.


Tahus garuuu, carraaqqiiwwan dippiloomaasii kun haala lafa irraa mul’atun liqimsamuu akka malan yaaddoo qaban himanii jiru.


“Waraanaan furmaatni akka hin jirre ifa tahuu qaba,” jechuun kan itti dabalan, Feltmaan, “Karaan tokkichi furmaata dippiloomaasii ti. Otuu yeroo hin gubiin kara sanatti seenuu barbaachisa,” jedhan.


Gidduu kana muummicha-ministaraa fi hoogganoota ABUT waliin mari’atanii deebi’uu isaanii himanii, gama lamaan irraayyuu wanna barbaadan argachuu isaanii beeksisan – Feltmaan. Kana irratti gabaasaa bal’aa sagantaa keenya borii irratti dhiheessina.   
5.4K views04:05
திற / கருத்து
2021-11-23 06:37:04 Waraanni Sudaan Hamdook Aangootti Deebisuuf Walii Gale
https://www.voaafaanoromoo.com/a/6323292.html

Kan aangoo irraa kaafamuun isaanii torbanneenii fi jeeqama dhiiga dhangalaasise dhaqqabsiise booda muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook mootummaa sivilii akka hooggananiif waraanni Sudan bakkatti isaan deebisee jira. 


Hamdook gara aangootti kan deebi’an dhiibaa ta’een kan ka’e fakkaata. Akka isaan yaadanitti  waraanaaa fonqlcha mootummaa Onkoloolessa 25 raawwateen haalli jiru to’atamus adeemsicha keessatti hirmaachuun gaarii dha. Waraanichis Hamdookiin aangootti deebisuun mootummaa waraanaan hoogganamuuf beekkumiti kenna tarsiimoo jedhu fayyadaman.


Hoogganoonni sivilii fi waraanaa akka jedhanitti akka qaama walii galtee waraanaa fi paartilee siyaasaa akkasumas paarticha guddaa Umma gidduutti ta’ee angawoonni mootummaa fi namoonni siyaasaa erga Onkoloolessa fonqolchi mootummaa geggeessamee qabee hidhaman hiikamuuf jiru.


Hamdook kaabinee ofii isaa danda’e akka hoogganan angawoonni beeksisaniiru. Walii glteen kun akka irra ga’amuuf tokkummaa mootummootaa, Yunaayitid Isteetisii fi kanneen biroo qooda muteessaa qabaataniiru.


Fonqolchi mootummaa sun qeeqa sadarkaa addunyaa kan dhaqqabsiise yoo ta’u, Yunaayitid Isteetis, michoonni isaa fi tokkummaan mootummootaa haleellaalee farra mormii fonqolcha mootummaa sana irratti geggeessame balaaleffatanii jiran.
1.9K views03:37
திற / கருத்து
2021-11-23 06:37:03 Gareen Al Shabaab Ajjeechaa Gaazixeessaa Somaaliyaa Beekamaa Biyyattii Tokkoof Itti Gaafatama Fudhate
https://www.voaafaanoromoo.com/a/6323308.html

Somaaliyaa keessaa gareen leellistoota Al-Shabaab ajjeechaa daayiriktera raadiyoo mootummaa kan Moqadishoo kan ta’e, gaazixeessaa lammii Somaaliyaa Abdiaziz Mohamud Guleediif itti gaafatama fudhate. Abdiaziiz sambata darbe mana nyaataatii utuu gad ba’aa jiru boombii of wareegaan ofitti dhooseen ajjeefame.


Gareen mirga gaazixeessotaaf falmu CPJn Somaaliyaan biyya ajjeechaan gaazixeessotaa furmaata keessatti hin arganne addunyaa irraa ishee duraa ti jedhee jira.


Muummichi barreessaan waldaa gaazixeessota Somaaliyaa Abdallaa Mumiin VOAf akka ibsanitti kan ajjeefame Guleed nama beekamaa ture, sababiin isaas sagantaan raadiyoo isaa kanneen waraana somaaliyaa biyyoolessaa fi humnootii nagaa eegsisan gananii al-shababitti makaman akkaan qeeqa waan tureef jechuu dhaan odu gabaasaa VOA James Buttyf ibsaniiru.
1.9K views03:37
திற / கருத்து
2021-11-19 06:29:37 Mootummaan Naannoo Oromiyaa Sochii Sa’atiin Daangesse Kaase 
https://www.voaafaanoromoo.com/a/mootummaan-naannoo-oromiyaa-sochii-sa-atiin-daangesse-kaase-/6318924.html

Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaa biyyaatti mudate hordofe sochii namaa fi konkolataa sa'aatiin daangessee ture har'a kaasuu isaa Abbaan Alangaa Waliigalaa Oromiyaa ifomseera.  


Sadaasa 3 bara 2014 eegalee guyyoota shana darbaanif sa'aatiin dangessamee ka ture sochiin namoota fi konkolaatotaa raawwiin isaa qorataame gama dinagdeen dhiibbaa qabaachuun isaa waan beekameef akka ka’u tahuu  hoggantuun Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa Aadde Addunyee Ahimaad ibsaniiru.  
749 views03:29
திற / கருத்து
2021-11-19 06:29:31 Ajjeechaa Haacaaluutti Shakkamtee kan Himatamte Laamroot akka Wabiin Hiikamtu Manni-murtii Murteesse 
https://www.voaafaanoromoo.com/a/6318944.html

Ajjeechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaan shakkamtee toora afuraffaarratti kan himatamte, Laamroot Kamaal, akka mirga wabiin hiikamtu Manni Murtii Olaanaa Federaalaa har’a murteesse.


Dubbi-himaan Ministeera Haqaa, Obbo Awwal Sulxaan ragaalee ittisaa himatamtuu dhaggeeffachuuf, manni murtichaa Sadaasa 23 fi 24tti beellameera jechuun Sagalee Ameerikaatti himanii jiru.


Gabaasaa guutuu caqasaa.


 
638 views03:29
திற / கருத்து
2021-11-19 06:29:31 Baachelet ajeechaa hiriirtota irratti raawwatame balaaleffatan
https://www.voaafaanoromoo.com/a/bachelet-condemns-killings-of-peaceful-protesters-in-sudan-/6318895.html

Komiishinerittiin mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Misheel Baachelet, erga fonqolcha mootummaa kan waraanni Onkoloolessa 25 geggeessee as yoo xiqqaate namoonni 39 humnoota naga eegumsaan ajjeefamuu balaaleffatanii jiran. Kanneen keessaa 15 kaleessa qofaa ennaa hiriirri mormii Kaartuum keessatti geggeeffame ajjeefamuun gabaasamee jira


Irra deddeebi’uu dhaan angawoota waraanaa fi naga eegumsaaf akkuma beeksisne, hiriirtota mormii irratti humna hammaa ba’aa fi hin barbaachisne fudhachuu irraa akka of qusatan irra deebinee gaafanna, hiriira kaleessaa irratti rasaasa gargaaramuun baay’ee kan nama qaanessu jedhan Bachelet.


Jamaa heddumminaan wal ga’eef hidhannoo hin qabaannetti dhukaasuun, hedduu galaafatee kaan immoo madeessuun baay’ee nama gaddisiisa, kun mul’inatti mormii dhiyaatu ukkaamsuutti kan fuuleffatee fi seera mirga namoomaa kan sadarkaa addunyaa kan cabsu jedhan komishinerittii ol aantuun kan dhimma mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Misheel Bachelet.
480 views03:29
திற / கருத்து
2021-11-19 06:29:31 Hayyoonni Waa’ee Imala Bilinken Afrikaa Keessaa Maal Jedhan? 
https://www.voaafaanoromoo.com/a/hayyoonni-waa-ee-imala-bilinken-afrikaa-keessaa-maal-jedhan-/6318893.html

Ministirri Haajaa Alaa Yuunaytid Isteetis kaleessa yoo Keeniyaa daawwataa turan gaazexeessitootaaf haala nageenyi Gaanfa Afrikaarratti yaada kennanii jiran. Kanaanis keessumaa amma rakkoon Itiyoophiyaa keessatti mudateef furmaati karaa nagaan akka dhufu Yuunaytid Isteetis ni deeggarti jedhanii turan.


Diirektarri Internaashinaal Kiraaysis Group kan gaanfa Aafrikaa, Muuritii Mutiigaa, yeroo haalli Sudaan fi Itiyoophiyaa yachisaa tahetti Bilinken dhufan jedhe. Waayee rakkoo Itiyoophiyaa amma jirus yeroo dubbatu furmaatni qaama lamaanuurraa dhufuu qaba jedhe.


Dookter Yoonaas Ashinee barsiisaan yuuniversitii Finfinnees, mootummaan warra wal-dhabinsa kana araarsuu fedhan sirriitti baruu qaba jedhan. Gabaasaa guutuu caqasaa.  


 
442 views03:29
திற / கருத்து
2021-11-19 06:29:31 Jiloonni Sadarkaa Addunyaa Araara Itiyoophiyaa Keessatti Buusuuf Carraaqaa Jiran Lama Har’a Finfinnee Seenan
https://www.voaafaanoromoo.com/a/jiloonni-sadarkaa-addunyaa-finfinnee-seenan/6318602.html

Dippilommaatonni sadarkaaa Addunyaa  lama kanneen waraansa Itiyophiyaa keessatti waggaa tokkoof deemsisame ilaalchisee marii nagaa bayyanachiisuu fi lola dhaabinsa taasisuuf carraaqaa jiran gara Itiyoophiyaatti deebi’uu isaanii, Ministirarri Haajaa Alaa Itiyoophiyaa har’a beeksisee jira.  
Prezidaantii Naayijeeriyaa ka turanii fi amma immoo Gaanfa Afrikaatti bakka-bu’aa ol’aanaa Gamtaa Afrikaa ka tahan, Oluseegun Obaasaanjoo fi Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yunaayitid Isteetis Jefrii Feltimaan har’a Finfinnee seenuu isaanii, dubbi-himaa Ministara Haajaa Alaa Itiyoophiyaa, Obbo Diinaa Muftii tu dubbate.  


Mootummaan Itiyoophiyaa fi mormitoonni isaa – humnoonni riphxee-loltootaa Tigiraayii fi wal-taatonni isaanii, haal-duree tokko malee dhukaasa-dhaabinsa akka labsanii fi naannoo Itiyoophiyaa gama Kaabaa waraansaan miidhame akka gargaarsi namoomaa dhaqqabu taasisamu ka fedhan tahuu dubbatan – bakka-bu’oonni lameen.   
417 views03:29
திற / கருத்து
2021-11-19 06:29:31 Ministriin Dhimma Alaa Yunaayitid Isteetis Dawwannaa Isaanii Afriikaa Itti Fufan
https://www.voaafaanoromoo.com/a/daawwannaa-ministriin-dhimma-alaa-yunaayitid-isteetis-afriikaatti/6318713.html

Ministriin dhimma alaa Yunaayitid Isteetis Antonii Biliinken daawwannaa isaanii biyyaootii Afriikaatti geggeessan keessaa bakka lammataatti Naayijeeriyaa keessatti, imaammata bulchiinsi Baayiden Afriikaa irratti qabu ilaalchisuun haasaa ijoo dhageessisuuf jiru.


Antonii Bilinken gita isaanii ministrii dimma alaa Naayijeeriyaa Jeferii Oniyeemaa akkasumas prezidaant Muhaammadu Buhaarii fi itti aanaa prezidaant Yemee Osinabajoo waliin Abuja keessatti wal arganii mari’atuuf jiru.


Mata duree irratti mari’atan keessaa, eegumsa fayyaa addinyaa irratti wal ta’iinsa jiru cimsuu, humni ibsa mara akka dhaqqabu irratti hojjechuu, guddina dinagdee fi dimokraasii babal’isuu kan jedhantu keessatti argama.


Dimokraasiin ennaa isaan roobii kaleessaa Keeniyaa daawwatanitti mata duree ijoo kan Bilinken kan ture ennaa ta’u, garee qabsaa’ota mirga namaaf Naayiroobii keessatti ibsa kenaniin dimokraasiin addunnyaa keessaa gad adeema deeme jedhan.


Dimokraasii gaarii biyyoonni qabn ilee, odeeffannoo dogoggoraa fi malaammaltummaa, jeeqama siyaasa fi uummata saglee kennu doorsisuutti saaxilamuu isaanii akeekkachiisaniiru. 


Bilinken baatii Sadaasa darbe filannoo prezidaantummaa geggeesseen, injifannoo Joo Bayiden fudhatama dhabsiisuuf jecha seera tumtoota dirqisiisuu dhaaf, deggertoota prezidaantii duraanii Doonaald Trump Amajjii 6 biilsa mana maree irratti haleellaa raawwatan tuquu dhaan Yunaayitid Isteetis illee rakkoo akkasittii walaba miti jedhan. dimokraasiin keenya hagam laaffataa ta’uu akka danda’u illee arginee jirra jedhan.


Bilinken Naayiroobii dhaa ka’uu isaanii dura, Yunaayitid Isteetis Naayijeeriyaa toora biyyoota mirga walabummaa amantii dhiitan keessaa kan haqxu ta’uu beeksisaaniiru.


Kan Senegaaliin daawwachuun dhumatu imalli Afriikaa kan Bilinken, Yunaayitid Isteetis ka Chaayinaa waliin hanga tokko dorgomtu ardittii keessatti qooda isheen qabdu ijoo guddisuu isa jedhu of keessaa qaba. COVID-19 fi dhukkuboota daddarban ka birooof maallaqi kennitu guddaa ta’us, Yunaayitid Isteetis dhiibbaa isheen naannoo sana keessatti qabdu hagas itti hin mikoofne.
420 views03:29
திற / கருத்து
2021-11-19 06:29:30 Tokkummaan Mootummootaa Haala Kaaba Itiyoophiyaa Irratti Ibsa Kenne
https://www.voaafaanoromoo.com/a/ibsa-tokkummaan-mootummootaa-/6318692.html

Hojiin gargarsa namoomaa Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa sababaa rakkoo nageenyaaf gufuuwwan birokraasii akkasumas sababaawwan ka biroon danqamee jiraachuu dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Stiifen Dujaarik tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru.


Naannolee Amaaraa fi Affaar bakka adda addaatti walitti bu’iinsa uumameen namoonni kurna kumaan laka’aman qe’ee ofii irraa buqqa’uun gabaasamee jira. Sadaasa 4 hanga 10 yeroo jiru gidduutti Tigraay keessatti gargaarsa midhaan nyaataa hafe keessaa namoonni 10,000 argataniiru. Kunis torbanitti namoonni 870,000 argachuun kan irra ture keessaa dhibbs irraa 1.2 qofaa jechuu dha jedhan.


Hanga Sadaasa 15tti Tigraay keessatti hafeekan jiru tuullaan midhaanii metirik toonii 10,000 gadi. Hanqinni boba’aa fi maallaqa calla itti fufee jiru, dhaaboliin gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessa kn jiru dhiyeessii gargaarsaa raabsuuf dandeettii isaanii akkaan miidhaa jira jedhan.


Gama biraan michoonni keenya naannolee Affaarii fi Amaaraa keessaa bakka danda’amutti gargaarsa dhiyeessan saffisaa jiran. Torbssn darbe naannolee lamaan keessaa namoota 150,000 naannolee lamaan keessa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa ittiin ga’anii jiru jedhan.


Gareeleen walitti bu’iinsa kana keessa jiran hojjettoonni gargaarssaa Tigraay, Amaaraa fi naannoo Amaaraa keesa jiran, walaba ta’anii bifa waarinsa qabuu fi haala amansiisaa dhaan sosso’uu akka danda’anitti hatattamaan haala akka mijeessan gaafanna jedhan Dujaarik.


Kaaba Itiyooophiyaa keessaa uummanni miliyoona 8tti hedamu hanga xumura waggaa kanaatti gargaarsa namoomaatu isaan barbaachisa. Kan naannoo Tigraay doolaara miliyoona $350 guutummaa Itiyoophiyaa keessaa hojii gargaarsaaf kan oolu hanqina doolaara biliyoona $1.3tu jira.


Dujaarik akka jedhanitti, tajaajilli kaargoo kan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa balalii itti fufuu danda’an ta’e nan gaafadheen jira, garuu hin jalqabamne jedhan.


Hatattamaan akka itti fufu mariin geggeessamaa ture kan jedhan Dujaarik, hojjettoota gargaarsaa gamasitti erguu fi maallaqa argachuun hedduu hedduu murteessaa dha jedhaniiru. Kunis akka milkaa’u gochuuf lafoo dhaaf qilleensaan danqaa fi birokraasii isa kam irraa iyyuu bifa walaba sosso’uu barbaanna jedhan dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Stefen Dujaarik ibsa tuuta oduuf kennaniin.
433 views03:29
திற / கருத்து
2021-11-19 06:29:30 Angawoonni Naannoo Benishangul Gumuz Aangoo Irraa Kaafaman
https://www.voaafaanoromoo.com/a/angawoonni-naannoo-benishangul-gumuz-aangoo-irraa-kaafaman/6318681.html

Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz  itti gaafatamaa farra shorokeessummaa dabalatee hooggana sadarkaa ol aanaa itti gaafatama irraa kaasee jira. Itti gaafatamaan waajjira badhaadhina naannoo obbo Yusuuf Abdilqaadir, hoogganoonni kun itti gaafatama qaban irraa kan kaafaman, aangoo itti kennamu sirriitti ba’uu dadhabuu isaaniif ta’u isaanii fi malaammaltummaa waliin wal qabatee ta’uu isaa ibsaniiru.


Irra deddeebi’uun rakkoon nageenyaa kan keessatti mul’atu naannoo Benishaangul Gumuz,  Qaammee bara 2012 jalqabee komand poostii dhaan bulaa kan ture ta’us, naannoo sanatti jijjiiramni qabatamaan dhufuu akka hin danda’in obbo Yusuf VOAf ibsaniiru jetti Aster Misganaw Baahir 
Daar irraa.
478 views03:29
திற / கருத்து
2021-11-18 23:02:10 Godaansaa fi Tajaajiila Eegumsa Fayyaa
https://av.voanews.com/clips/VAO/2021/11/18/f75c75be-7aad-4ba7-9920-12df61200e18_48k.mp3
1.5K views20:02
திற / கருத்து
2021-11-18 23:02:10 Godaansaa fi Tajaajiila Eegumsa Fayyaa
https://www.voaafaanoromoo.com/a/godaansaa-fi-tajaajiila-eegumsa-fayyaa/6318658.html

Godiina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu wallggaa keessaa sababaa walitti bu’insa uumameen godaanuu isaan namoonni dubbatan tajaajiila eegumsa fayyaa argataa jiran kan ilaaleen yaada isaanii nu hiraniiru.


Abee Dongoroo irraa dheessuun  yeroo ammaa magaala Angar Guutee keessan jiran kan jedhan fi sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamnee namnii gaafatan akkasumas bakka Luugoo jedhamu irraa dheessuun naannaa magaalaa Naqamtee  Jiraachuu isaanii kannen ibsan jiru.


Angawaan Waajiira Ittisa Balaa Oromiyaas deebii kennan qabu. Caqasaa.


 
1.5K views20:02
திற / கருத்து
2021-11-18 23:02:10 Jiloonni Sadarkaa Addunyaa Araara Itiyoophiyaa Keessatti Buusuuf Carraaqaa Jiran Lama Har’a Finfinnee Seenan
https://www.voaafaanoromoo.com/a/jiloonni-sadarkaa-addunyaa-finfinnee-seenan/6318602.html

Dippilommaatonni sadarkaaa Addunyaa  lama kanneen waraansa Itiyophiyaa keessatti waggaa tokkoof deemsisame ilaalchisee marii nagaa bayyanachiisuu fi lola dhaabinsa taasisuuf carraaqaa jiran gara Itiyoophiyaatti deebi’uu isaanii, Ministirarri Haajaa Alaa Itiyoophiyaa har’a beeksisee jira.  
Prezidaantii Naayijeeriyaa ka turanii fi amma immoo Gaanfa Afrikaatti bakka-bu’aa ol’aanaa Gamtaa Afrikaa ka tahan, Oluseegun Obaasaanjoo fi Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yunaayitid Isteetis Jefrii Feltimaan har’a Finfinnee seenuu isaanii, dubbi-himaa Ministara Haajaa Alaa Itiyoophiyaa, Obbo Diinaa Muftii tu dubbate.  


Mootummaan Itiyoophiyaa fi mormitoonni isaa – humnoonni riphxee-loltootaa Tigiraayii fi wal-taatonni isaanii, haal-duree tokko malee dhukaasa-dhaabinsa akka labsanii fi naannoo Itiyoophiyaa gama Kaabaa waraansaan miidhame akka gargaarsi namoomaa dhaqqabu taasisamu ka fedhan tahuu dubbatan – bakka-bu’oonni lameen.   
1.3K views20:02
திற / கருத்து
2021-11-18 23:02:07 Gamtaan Dhaabota Siyaasaa Dhiheenya Waashingtanitti Waliigaltee Mallatteessanii Mootummaa Cehumsaa Dhaabuuf Akka Akeeka Qabu Dubbatan   
https://www.voaafaanoromoo.com/a/6318428.html

Torban lamaan dura yunaayitid Isteete keessatti walgahanii mootumaa Itiyoophiyaa mormuu irratti dhaabileen siyaasaa 9 walgaltee mallatteesan fi haala walwaraansaa kaabaa Itiyoophiyaatti adeemaa jiru ilaalchisee hogganaan Adda Bilisummaa UmMata Tgiraay Dr. Debretsiyoon Gebrmikaa’el TV naannoo Tgiraayn gaafatamanii deebii kennaniin eega mootummaan amma Itiyoophiyaa bulchaa jiru kufee boodaa mormitoonii walta’anii mootummaa cehumsaa akka dhaaban dubbatan.  


“Diinnii gaafaa diigamuu innii itti aanu maal ta’uu qaba ? isa jedhu irrati marii hedduun waan barbaachisuuf akka keenyatti mootumaa ce’uumsaa nu barbaachisaa. Mootummaa yeroofiis ta’uu danda’a. Maqaa irratti waliigaluun hin danda’ama. Akka keenyyatti yeroo gabaabaadhaaf mootummaa yeroos ni barbaachisaa, mootummaa ce’uumsaas ni barbaachisa barbaachisa” jedhan 


Waa’ee mootummaa amma aangoo irra jiru buusaanii murtootti dhiheesu, waa’ee beenyaa gaafachuu, waa’ee hiree ofii ofiin murteeffachuu ykn Referendum  kan kaasan Dr. Debretsiyoon Karaan waldhabiinsa mariidhaan hikuu haa dhiphatu malee ammayyuu carraan akka jiru  dubbatan. 


Haasaa Dr. Debretsiyoon kana irratti namoottan yaada kennaan keessaa Ogeessaa fi gorsaa seeraa kan ta’an Obbo Wubishet Mulat ammoo, marii gabaastuu Sagalee Ameerikaa waliin taaisaniin, waa’ee karaa nagaa ilaalchisee ennaa dubbatan, “Humna ittisa biyyaa , jaarmiyaa mallattoo birmadummaa biyyaa ta’e irratti tarkaanfii saalfachiisaa ta’e fudhatanii, raayyaa waraanaa diigudhaaf karaa fagoo erga deemamee booda, erga yakkaa raawwatanii boodaa, mariin gegeessa , teenyee haasofnaa jechuun  seeraa fi sirnaa bitamuu diduudhaa,” jedhan.


Gabaasaa guutuu caqasaa.  


 
1.6K views20:02
திற / கருத்து
2021-11-16 06:41:07 Oromiyaa Keessatti Sochiin Yeroon Daangessamuun Himame
https://av.voanews.com/clips/VAO/2021/11/15/6e2c5f20-a982-42ab-bae8-e4897ca298e6_48k.mp3
1.6K views03:41
திற / கருத்து
2021-11-16 06:40:36 Oromiyaa Keessatti Sochiin Yeroon Daangessamuun Himame 
https://www.voaafaanoromoo.com/a/oromiyaa-keessatti-sochiin-yeroon-daangessamuun-himame-/6314343.html

Nagaa fi tasgabbii biyyaa akkasumas naannichaa eegsisuuf, daangaan yeroo sochii kaa’amuu, Mootummaan Naannoo Oromiyaa beeksise.  


Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Naannoo Oromiyaa, Obbo Haayiluu Addunyaa akka Sagalee Ameerikaatti himanitti, konkolaattotni hanga galgala keessaa sa'aatii lamaatti, namni ammoo hamma sa'aatii sadii qofaatti socho'uu danda'u.  


Naannoo Oromiyaa keessatti, namni kanaan dura meeshaa waraanaa isaa galmeessises tahe hin galmeessisin, galmeessisuutu irraa eegama, jedhan – Obbo Hayiluun. 


 
1.6K views03:40
திற / கருத்து
2021-11-16 06:40:36 Ilmi Hoogganaa Liibiyaa Duraanii Al Islaam Prezidaantummaaf Dorogumuufi
https://www.voaafaanoromoo.com/a/ilmi-hoogganaa-liibiyaa-duraanii-al-islaam-prezidaantummaa-biyyattiif-dorogumuuf-galmaa-an/6314070.html

Kurna tokko booda ilmi hoogganaa Liibiyaa duraanii kan Mohaammad Gaadaafii erga abbaan isaanii aangoo irraa fonqolchamanii qabee waggootaaf jeeqama ture tasgabbeessuu gargaara jedhamee kan karoorsame filannoo prezidaantummaa baatii Muddee keessa geggeessamuuf kaadhimamaa ta’anii galmaa’uuf dilbata kaleessaa yeroo jalqabaaf achii as ba’anii jiran. .


Kan umuriin waggaa 49, Saif al-Islam al-Gadhafi, huccuu aadaa kan bifa bunaa fi marata mataa irratti maratanii, areeda harii qabuu fi ija isaaniitti manatsirii kaayyachuu dhaan waaltaa filannoo kan magaalaa Sebhaa gama kibbaatti galmee irratti utuu mallatteessnii viidiyoo komiishina filannoon waraabame irratti mul’atanii jiru.


Ilmi Gaadaafii namoota beekamoo fi falmisiisoo prezidaantummaaf dorgoman keessaa tokko. Kanneen dorgoman keessaa ajajaa waraanaa gama bahaa Kaliifaa Haftaar, muummicha ministeeraa Abdulhamiid al-Dibeeyibaah fi afaan yaa’ii mana maree Aguyiilaa Saaleeh keessatti argamu.


Haa ta’u malee, maqaan isaanii maqaa namoota Libiyaa keessaa beekamoo ta’an kessaa tokko yoo ta’u, utuu kan mootumma maatii isaanii mancaase warraqsi NATOn deggeramu bara 2011 dura utuu hin ka’in dura imaammata biyyattii qopheessuu keessaa qooda olmaanaa qabaatanis, kurna tokko keessatti hagas argamanii hin beekan.


Deggersa uummataa qabaatus, gareeleen finciltoota Liibiyaa fi humnoonni alaa filannoon Muddee 24 seeraa fi raawwatiins isaa irratti falmaa waan jiraniif sgalee kennuun sun amma iyyuu shakkisiisaa dha.


Jimaata darbe Paaris keessatti kan geggeessame konfirensii guddicha irratti kanneen adeemsa sagalee kennuu sana danqan irra uggurri akka kaa’amu walii galtee irra g’amee jira, garuu filannoof torbanneen ja’aa gad hafee yeroo jiru kanatti, eenyu haa dorgomu isa jedhu irratti walii galtee irra hin ga’amin jira.


Bulchiinsi bara Gaadaafii amma iyyuu lammiiwwan Liibiyaa hedduu biratti bulchiinsa hamaa ta’ee kan yaadatamu yoo ta’u, Saif al-Islam fi angawoonni bulchiinsa duraanii keessa turan aangoo irraa erga bu’anii yeroo dheeraa waan lakkoofsiseef, deggersa guddaa argachuun itti ulfaachuu danda’a.


Moammar al-Gadhafi-n Onkoloolessa bara 2011 garee mormitootaan dugdee magaalaa Sirte keessatti qabamanii dhuma irratti rasaasaan dha’aman. Saif al-Islam immoo guyyoota booda gara Nigeritti baqachuuf utuu yaalanii naannoo gaarreen Zintan keessatti loltootaan to’annaa jala oolan.


Fedhii isaanii prezidaantummaa kan wal xaxaa taasisu, al-Islam bara 2015 keessa mana murtii Tripoliin bakka hin jiraannetti himatamanii, Zintaan irraa karaa Vidiyoo dhiyaatanii turan. Sanaanis manni murtichaa yakka waraanaa mormii bara 2011 lubbuu namaa galaafate dabalatee murtii du’aa irratt dabarsee jira. Yoo Tripoolii keessatti mul’atanis balaan hidhamuu isaan mudachuu danda’a. ICC dhaanis ni barbaadamu.
1.3K views03:40
திற / கருத்து
2021-11-16 06:40:34 Hiwmaan Raaytis Waach Gamtaan Afriikaa komiishina MIrga Namaa Akka Deggeru Gaafate
https://www.voaafaanoromoo.com/a/hiwmaan-raaytis-waach-gamtaan-afriikaa-deggarsa-gaafate/6314043.html

Gareen mirg namaaf falmu Human Rights Watch kan wixata har’aa jalqabamu wal ga’ii gamtaa Afriikaa kan xumura waggaa irratti, komiishina mirga namaa fi mirg uummataaf deggersa akka deggersa akka godhu yaadachiise.


Human Rights Watch, ibsa dilbata kaleessaa baaseen wal ga’ii komiishinichaa 69ffa irratti gamtaan Afriikaa Itiyoophiyaa dabalatee kan babal’ataa adeeme rakkoo mirga namaa fi dimokraasii ardittii miidhaa jiru hatattamaan akka furu gaafatee jira.


Itiyoophiyaa keessaa lolli hammaataa adeemee fi dararaan naannoo Tigraay irra darbee geggeessamaa jiru jedha Human Rights Watch, keessumaa gamtaan Afriikaa biyyoonni miseensa ta’an dirqama irra jiru akka ba’an gochuuf akka ulaagaa mirga namaa fi qajeelfama cimaa qabutti, cicha isaa agarsiisuu qaba jedhee jira.


Human Rights Watchitti damee mirga namaa Afriikaaf daayiriktera kan ta’an Karinii Kaneezaa Nantuliyaa, adda addummaan qaamotii siyaasaa gamtaa Afriikaa fi waaltaalee mirga namaa Afriikaa gidduu jiru bal’ataa adeemuun guddina seera mirga namaa Afriikaa kan kurna hedduuf fooyya’aa adeeme balaa irraan ga’uuf deema jedhan.


HRW itti dabaluu dhaan gamtaan Afriikaa, Sudaan fi iChaad ilaalchisee galmeelee seeraa lamaan jechuun seera heeraa kan gamtaa Afriikaa fi dimokraasii, filannoo akkasumas chaarterii dimokraasii hojii irra oolchuu dhabe jedhee jira.


Waggaa kana, gamtaan Afriikaa fonqolcha mootummaa kan waraanni Onkoloolessa 25 geggeesseen booda Sudaaniin miseensummaa irraa rarraasee jira, garuu ennaa waraanni Chaad xuura baatii Eblaa irra mootummaa fonqolche tarkaanfii wal fakkaatu hin fudhanne jecchuu dhaan ibsi sun qeeqee jira.
1.1K views03:40
திற / கருத்து
2021-11-16 06:40:33 Tokkummaan Mootummootaa Gargaarsa Namoomaa Itiyoophiyaa Keessaaf Doolaara Miliyoona $40 Ramade
https://www.voaafaanoromoo.com/a/tokkummaan-mootummootaa-gargaarsa-namoomaa-itiyoophiyaa-ramade/6314023.html

Itti gaafatamaan dhimmootii gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Martin Griffith, har’a Itiyoophiyaa dhaaf kan oolu gargaarsa namooaa lubbuu oolchu akkasumas siivilootaaf deggersa gochuuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona $25 Itiyoophiyaaf ramadanii jiran.


Biyyattii keessa kan maadheffate gareen gargaarsa Namoomaas doolaara miliyoona $15 ramaduu isaa ifa kan taasise yoo ta’uwalumaa gala deggersa Itiyoophiyaaf taasisame doolaara miliyoona $40n ga’ee jira.


Maallaqi deggersaa walitti dabalamuun kenname kun naannoo kaaba Itiyoophiyaa bakka walitti bu’iinsaan miidhameef akkasumas hongee Itiyoophiyaa gma kibbaa keessaaf oola.


Uummanni biyyattii gama kaabaa kanneen miliyoonaan laka’aman rakkoon namoomaa hammaataa waan adeemeef jireenyi isaanii balaa hamaa keessa jira kan jedhan Martin Griffiths, dhiyeenya Itiyoophiyaa daawwatanii deebi’an. Guutuu biyyattii keessaa fedhiin gargaarsaa dabalaa adeeme jedhaniiru. Maallaqi deggersaaf kennamu kun, jaarmoliin gargaarsaa namoota akkaan miidhaman gargaruu, eegumsaaf oola.


Tigraay, Amaaraa fi naannolee Affaar keessaa gargaarsi kennamu kun jaarmoliin gargarsaa eegumsaa fi deggersa lubbuu oolchu namoot walitti bu’iinsaan miidhaan irra ga’eef itti gargaaramu. Dubartoonni, ijoolleen dhiiraa fi durbaa dhiibbaan walitti bu’iinsa kanaa akkuma itti ulfaatetti jira. Eegmsa goochuufiif garuu maallaqi ga’aan hin jiru.


Naannoo Somaalee fi Oromiyaa kan hongeen dha’amaniif gargaarsi maallaqaa itti dabalaa kun  dursanii deebii kennuu akkasumas tarkaanfii rakkoo jiru tilmaamanii furuuf oola. Dhaaboliin gargaarsaa bishaan dhugaatii dhiyeessuu, deggersa dhibeewwan bishaan qulqulluu hin taane irraa dhufanii fi yaaddoo weerara dhibee koleeraa ilaalchisee jiru gad xiqqeessuuf tattaaffii gochaa jiran. Hawaasaaleen tikfatee bulaas beeladaalee isaanii akka eeggataniif deggersa ni taasisu.


Deggersi maallaqa haaraa kan deebii yeroo hatattamaa waggaa kana deggersa Itiyoophiyaaf kenname doolaara miliyoona $65n ga’ee jira.


Haa ta’u malee duula gargaarsa namoomaa guutuu biyyattii guutuuf hanqin maallaqaa doolaara biliyoona $1.3 kan jiru yoo ta’u, kunis kan deebii naannoo Tigraay keessaaf ta’u doolaara miliyoona $350 dabalata.
1.4K views03:40
திற / கருத்து
2021-11-15 18:27:58 Addunyaa irratti lakkoobsi namoota qe’ee ofii irraa buqqa’anii Miliyoona 84 gahe
https://www.voaafaanoromoo.com/a/addunyaa-irratti-akkoobsi-namoota-qe-ee-ofii-irraa-buqqa-anii-miliyoona-84-gahe/6313711.html

Jarmayaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa lakkoobsi namoota qe’ee ofii dhiisanii deemuuf dirqamanii walakkeessa waggaa kanaa gara miliyoona 84tti ol guddachuu isaa beeksisee jira.Lammiiwwan Yemen kumaan Laka’aman Qe’ee Ofii IrraaBuqqa’anii Haala Hamtuu Keessa Jiru: UNHCR


Lakkoobsi kun ol ka’uun keessumaa sababaa walitti bu’iinsa Afriikaa keessa jiruu irraan kan ka’e ta’uu ibsee jira. Komiishinerri dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa kamisa har’aa akka ibsanitti, lakkoobsi namoota qe’ee ofii irraa buqqa’anii xumura bara 2020tti gara miliyoona 82.4tti ol guddatee ture jedhan.SHORORKAA TIGRAAY KEESSAA
Naannoo Amaaraa Keessa Buqqaatonni Jiran Deggersa Ga’aa Argataa Hin Jirru Jedhu                                                                                      Walakkeessa waggaatti namoonni baqattummaan ramadaman lakkoobsi isaanii miliyoona 20.8 ol kan ture ta’uu gabaasichi beeksiseera. Kunis kan xumura waggaa darbe waliin wal bira qabamee ennaa ilaalamu 172,000n dabalee jira. Lakkoobsi namoota dadhata siyaasaa gaafatan illee miliyoona 4.4 ga’ee jira.
Kanneen Oromiyaa fi Beenishaangul Irraa Buqqa’an Walloo Kibbaa Dhaqqabuun Gabaasame


 
4.0K views15:27
திற / கருத்து
2021-11-13 19:00:26
Chaanala Telegram
================================

@bbcAfaanOromoo

@voaAfaanOromo

@fbcAfaanOromo
================================
#Kan filannoo keessanii #JOIN taasisaa.
7.0K views16:00
திற / கருத்து
2021-11-13 07:47:57 Hojjettoonni Tokkummaa Mootummootaa Seera Itiyoophiyaa Waan Cabsaniif Hidhaman: Dubbi Himaa Ministrii Dhimma Alaa
https://www.voaafaanoromoo.com/a/seera-itiyoophiyaa-waan-cabsaniif-hidhaman-mootummaa/6311179.html

Hojjettoonni tokkummaa mootumootaa kan hidhaman, seera Itiyoophiyaa waan cabsaniif ta’uu miinistriin dhimma alaa dubbatan. Tokkummaan mootummootaas gama isaan hojjettoota isaa hiiksisuuf yaalii gochuu isaa ibse.
Mootummaan Itiyooophiyaa yeroo mara nagaaf kan dhaabatu ta’us, ol aantummaa biyyaa gareelee balaaf saaxilan waliin garuu mariif gad taa’uun akka hin danda’amne dubbi himaan kun tuqaniiru.


Torobee haala Itiyooophiyaa keessatti mudate keessaa, hojjettoonni dhabbata tokkummaa mootummootaa humnootii naga eegumsa biyyattiin hidhamuu isaanii ti. Kana ilaalchisuu dhaan dubbi himaan ministrii dhimma alaa ambaasaadder Diinaa Muftii gocha kana utuu hin haaliin, seera biyyattii cabsan jedhamuun shakkamanii hidhamuu isaaii kaleessa tuuta oduuf ibsa kennanii jiru.


Akka dubbi himaan kun jedhanitti yeroo ammaa biyyattii keessatti haala yeroo labsiin muddamaatub jira. Itiyoophiyaa keessa kan jiraatu hojjetaan dhaaba tokkummaa mootummootaa seera Itiyoophiyaa hordofee hojii isaa hojjechuu qaba jedhanii, ambaasaadder Diinaa Muftii sababaa namoonni kun hidhamaniifis ibsaniiru.


Seera Itiyoophiyaa cabsuu dhaan, haalawwan labsii yeroo muddamaa waliin wal qabtan irra darbuu dhaan, akeekii labsii yeroo muddamaa immoo ol aantummaa, tokkummaa fi walabummaa Itiyoophiyaa kabachiisuu dha. Namni kana cabse ni gaafatama. Kun hojjetaa tokkummaa mootummootaa haa ta’u, hojjetaa mootummaa haa ta’u, hojjetaa Finfinnee kan federaalaa haa ta’u, gosa kana amantii sana dheeraa gabaabaa fi saalaan adda hin baasu jedhan.
7.3K views04:47
திற / கருத்து